Leer duurzaam ondernemen met een positieve business case

tip
published at 17-05-19, by Sietske De Jong

Geen twee organisaties zijn hetzelfde. Wij maken voor de duurzame ontwikkeling van jouw organisatie een programma op maat, zodat het ‘past als een jas’ bij jullie situatie en jullie wensen, behoeften, kansen en beperkingen.

Waarom een duurzaamheidsprogramma?

Duurzaamheid integraal onderdeel maken van de bedrijfsdoelstelling en inbedden in de organisatie, resulteert in een gezonde en toekomstbestendige organisatie. Het levert meervoudige waarde op voor de korte en lange termijn, voor de eigen organisatie en voor “het grote geheel”.  Welke voordelen levert het zoal op voor jouw organisatie? 

 

Kostenbesparing
Duurzaamheid gaat over het tegengaan van verspilling; van energie, grondstoffen, tijd en menselijk, ecologisch en financieel kapitaal. Duurzame oplossingen verdienen zichzelf terug, direct of indirect en op korte of lange termijn.  ​

 

Risicobeheersing en toekomstbestendigheid
Met duurzaamheid als integraal onderdeel van je organisatie krijg je grip op korte- en lange termijnrisico’s die van belang zijn voor het voortbestaan van de organisatie.  De risico’s onder ogen zien en er op anticiperen helpt om de organisatie toekomstbestendig te maken.

 

Innovatie
Hoge duurzaamheidsambities dagen uit tot innovaties die helpen om nieuwe producten, diensten en processen te ontwikkelen en nieuwe markten aan te boren. 

 

Klanttrouw
Duurzaamheid is steeds vaker een selectiecriterium bij het gunnen van een opdracht. Wanneer je met jouw product of dienst kunt bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de klant, zal deze graag bij je terugkomen.

 

Medewerkers binden en boeien
Duurzame organisaties leveren betekenisvol werk waar medewerkers zich graag voor willen inzetten. Dat trekt talentvolle medewerkers aan en zorgt dat ze graag blijven. 

 

Relatie met stakeholders
Duurzame organisaties werken samen op basis van “all-win”. Dit zorgt voor een goede relatie met stakeholders en maakt verantwoording makkelijker. 

 

Positieve impact
Duurzame organisaties hebben niet alleen een positief bedrijfsresultaat, maar ook een positieve ecologische en sociale impact! Dit is goed voor de samenleving en, zoals bovenstaande punten laten zien, ook goed voor de organisatie. 

 

Hoe wij werken

​Wij gebruiken het Raamwerk voor Strategische Duurzame Ontwikkeling (RSDO, ook bekend als Natural Step-raamwerk). Dit is een krachtig middel, omdat het de complexe materie van duurzaamheid begrijpelijk en toepasbaar maakt voor ieder werk- en denkniveau, zonder te over simplificeren. Het zorgt voor een gedeelde taal en toets voor duurzaamheid, waardoor iedereen er hetzelfde mee bedoelt en volgens dezelfde wetenschappelijk robuuste ‘spelregels’ kan beredeneren hoe duurzaam iets is. 

 

Duurzaamheidsprogramma Onderdelen

 

Korte introductiesessies
Deze laagdrempelige werksessies hebben als doel om eenvoudig en snel veel mensen te betrekken bij de duurzame ontwikkeling van de organisatie en hiervoor enthousiasme op te wekken. 


Visie en koers
Wij faciliteren het proces om te komen tot een gedragen visie en koers, gemaakt door de directie samen met vertegenwoordigers uit alle lagen van de organisatie. In dit proces ontstaan ook de eerste ideeën en acties voor de uitvoering. Dit geeft alvast een beeld van de concrete vertaling van de visie en koers naar de praktijk. 

 

Innovatie en productontwikkeling
Hiervoor brengen we ketenpartners of juist ‘unusual suspects’ bijeen om vanuit ieders eigen, aanvullende kennis en expertise samen duurzame producten en diensten (door) te ontwikkelen. 

 

Stakeholderbetrokkenheid
Dit is een effectief middel om de stakeholders van je organisatie te betrekken bij de duurzame koers die jullie zijn ingeslagen. 

 

Training duurzaam vakmanschap
In deze training krijgen deelnemers een taal, toets en proces aangereikt waarmee duurzaamheid voor hen begrijpelijk en toepasbaar wordt. Ze leren om de vertaalslag naar duurzaamheid te maken vanuit hun eigen vakgebied. 

 

Train-de-trainer 
Een sterk team van goed getrainde trainers kan zorgen voor een snelle en brede duurzame ontwikkeling van de hele organisatie. 

 

Persoonlijk leiderschap voor duurzaamheid
In deze training staat persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer centraal. De deelnemers leren hoe ze vanuit hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden een verschil kunnen maken en hun invloed kunnen vergroten. 

 

Meer informatie

Bekijk onze website local-matters.nl of neem contact op met Sietske de Jong via 06 - 346 08 561 of Hilda Feenstra via 06 – 252 99 700