Marcel Jacobs

Director Supplier Sustainability @ Royal Philips
Royal Philips 1-10 Werknemers

Tags

circulair ondernemen duurzaamheid milieu organisatie co2 circulaire economie product verdienmodellen sdg 11 - leefbare duurzame steden diensten recycling nederland circulair innovatie nederland circulair techniek grondstoffen recycling marketing investering biobased internationaal innovatie ontwerp nederland circulair verzekering kennis en onderzoek sdg 4 - iedereen naar school energie ketensamenwerking sociale cohesie diensten nieuwe economie water nederland circulair design maatschappelijk initiatief leiderschap sdg 1 - geen armoede transitie maatschappelijke ontwikkeling sdg 11 - leefbare duurzame steden transitie nederland circulair sdg 8 - eerlijke en sociale economische groei plastic soep best practice papier, papierproducten en pulp olie, brandstof, gas en energievoorziening proces crowdfunding smart city biologisch reststromen footprint transport en vervoer transport en vervoer export e-waste techniek sdg 7 - schone en betaalbare energie sloop plastic wellness en persoonlijke verzorging zorg en welzijn diensten verpakkingen leiding op circulariteit - ondergrondse infrastructuur woning- en kantoorinrichting kantoor lease model marketing sdg 12 - duurzame productie en consumptie circo openbaar vervoer transport en vervoer zorg diensten non-food producten drukwerk verf, coatings en drukinkten refurbishment lease model zorg waterkracht sdg 14 - gezonde oceanen zeeën en rivieren elektronica zilver sfeerproducten zeldzame aardmetalen psychiatrie gehandicaptenzorg goederenvervoer personenvervoer zorg medicijnen zorg in ziekenhuizen preventie grondstoffen lood tin zink glas administratie zorg en welzijn n.u.t.s. diensten diensten futureproof ambitie2020 Nederlandse klimaatcoalitie grensverleggers natuurlijk kapitaal overheidsregelingen