Ze spreken hier Nederlands, maar Nederlandse toeristen komen er nog nauwelijks

article
published at 29-02-16, by Grensverleggers Redactie

Suriname is een land van gouden kansen, maar daarvoor moet het bedrijfsleven wel veel beter samenwerken. MVO Nederland voerde hier in november 2015 een MVO Landenscan uit en verbaasde zich over de blinde vlek voor de duurzame economische mogelijkheden van het land.

Van de vele kansen voor Suriname op MVO-gebied licht Bernedine Bos, hoofd afdeling Overheid en Maatschappij van MVO Nederland, er twee uit. “Ten eerste de voor Suriname erg belangrijke goudsector. Zeker door de kleinere gouddelvers wordt nog altijd veel kwik gebruikt om zo veel mogelijk goud uit de erts te halen."

Maar kwik is uiterst vervuilend, bijvoorbeeld voor het rivierwater. "In feite verwoesten deze gouddelvers daarmee het voor toerisme aantrekkelijke binnenland van Suriname. Terwijl er duurzame technologieën bestaan om goud te delven zonder kwik."

Een interessant moment tijdens een van de rondetafelgesprekken met ondernemers die Bos voerde was dat een gouddelver aangaf echt niet zonder kwik te kunnen. Een ander bedrijf antwoordde daarop dat ze het al jaren zonder kwik doen."

Pas bij deze gesprekken werd kennis tussen bedrijven gedeeld. Bos vindt dat ze betere moeten samenwerken en minder moeten afwachten wat de overheid al dan niet gaat doen, als ze hun sector toekomstbestendig willen maken. "Er is zeker een markt voor duurzaam goud."

Natuur als USP

Een andere grote kans ziet Bos voor het toerisme in Suriname. “De Nederlandse toerist weet nog amper de weg naar Suriname te vinden. Dat is vreemd, want het is een prachtig land met een rijke geschiedenis, verschillende bevolkingsgroepen en zeker ook een schitterende natuur."

Die natuur is een echt unique selling point van Suriname. Ook hier geldt dat samenwerking essentieel is. "Nu heb je aan de ene kant de grote internationale hotelketens, die MVO-gecertificeerd zijn en daarmee is het voor veel van hen klaar."

"Verder heb je de touroperators, die in Suriname allerlei excursies aanbieden. Beide partijen zouden veel meer kunnen samenwerken om te zorgen voor een goede branding van Suriname. Dus ook hier hebben we geadviseerd: kom los van de overheid, ga actief samenwerken aan duurzaam toerisme in Suriname."

Ook de lokale cultuur heeft bescherming nodig. “Volgens UNESCO loopt het cultureel erfgoed in Paramaribo gevaar. De gebouwen zijn in slechte staat. Het opknappen hiervan is duur, maar biedt kansen op MVO-gebied. Denk aan verduurzaming van de gebouwen, bijvoorbeeld door Nederlandse bedrijven die hiervan veel kennis hebben.”

Over de CSR Country scan

De CSR country scan (of MVO landenscan) is een door MVO Nederland ontwikkeld instrument dat een beeld geeft van de MVO-status van een land of sector. Hij wordt vaak uitgevoerd in opdracht van Nederlandse ambassades. Onder meer bureauonderzoek en rondetafelgesprekken leiden tot adviezen en praktische aanbevelingen om het MVO-niveau in de betreffende sector of het land te verhogen. MVO Nederland publiceerde onlangs ook een artikel over de MVO Landenscan.

In het najaar van 2015 rondde MVO de landenscan Suriname af, een onderzoek naar de MVO-status van dit Zuid-Amerikaanse land. Naast onderzoek naar bestaand beleid en risico’s van Suriname werden allerlei bedrijven bijeengebracht.

Bernedine Bos: “In een week tijd hebben rondetafelgesprekken plaatsgevonden met bedrijven uit vier sectoren: goud, levensmiddelen, bouw en toerisme. Deze sectoren waren van tevoren aangemerkt als interessante branches vanuit MVO-oogpunt."

In totaal zaten er ongeveer tien bedrijven per sector aan tafel. Zij gaven in de discussies aan welke MVO-kansen ze zagen en ook welke belemmeringen. Daarnaast zijn er bijeenkomsten geweest met NGO’s en met de Surinaamse werkgeversorganisatie."