‘Ze snappen nog niet dat MVO meer is dan liefdadigheid’

article
published at 05-02-16, by Grensverleggers Redactie

Gekmakende corruptie, overmatig gifgebruik, overal plastic afval: Kenia is een land vol MVO-issues. Maar ook een land dat vooruit wil. Het nieuwe bedrijvennetwerk SIB Kenya moet ter plekke gaan zorgen voor toekomstbestendige bedrijven. Dat wil zeggen: met MVO in de hoofdrol.

Karin Boomsma kwam bij toeval in Kenia terecht via Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland. “Lageweg ‘besmette’ mij met het Kenia-virus”, vertelt Karin. “Gezien mijn professionele achtergrond – het versterken van businessrelaties – vroeg hij mij twee jaar geleden om te helpen peilen wat de status van MVO in Kenia is.” Inmiddels is met tientallen Keniaanse bedrijven gesproken. Daarbij is vooral gekeken naar de behoefte van de Kenianen.

Online portal

Dit heeft geleid tot de oprichting van kenniscentrum SIB Kenya, want kennis bleek hard nodig. Boomsma: "SIB staat voor Sustainable and Inclusive Business. In Kenia wordt MVO nog vaak geassocieerd met liefdadigheid, maar met SIB willen we laten zien dat MVO alles met business te maken heeft. Dat het in het DNA van het hele bedrijf moet zitten. Want alles wat een bedrijf doet, moet duurzaamheid ademen om toekomstbestendig te zijn en positieve invloed te hebben op people, planet en profit.”

Om bedrijven hierbij te ondersteunen, richtte SIB Kenya een online portal op. Boomsma: “Daar kunnen bedrijven informatie en tools vinden. Denk aan best practices, publicaties en specifieke sectorinformatie op MVO-gebied.

Het is de bedoeling dat dit een steeds dynamischer geheel wordt, waarbij MVO Nederland zorgt voor de MVO-input en de Keniaanse ondernemerskoepel KEPSA voor de kennis en contacten uit Kenia.”

Kennis en educatie

MVO-issues zijn er in Kenia genoeg, al is er ook het nodige verbeterd. Boomsma: “De Keniaanse bloemensector stond lang in een negatief daglicht, maar daar gaat het een stuk beter. Toch zijn er nog veel misstanden in Kenia die echt in de haarvaten van het land zitten. Denk aan corruptie of de situatie rondom mensenrechten.

Hoewel alles volgens de wet verloopt, is nog altijd het minimale geregeld voor werknemers. Arbeiders maken lange dagen, krijgen lage salarissen en zijn veelal slecht verzekerd. Verder wil ik het milieu noemen als MVO-kwestie. Plastic afval is bijvoorbeeld een enorm probleem.”

Boomsma ziet ook kansen voor Nederlandse ondernemers in Kenia: “Nederlandse bedrijven zijn doorgaans ver op MVO-gebied, en zijn bovendien sterk in het bedenken van creatieve, innovatieve oplossingen. Zij kunnen helpen op het gebied van kennis, maar zeker ook educatie.

Om een voorbeeld te geven, veel voedingsmiddelen in Kenia zijn zwaar bespoten. Er zit gif in de grond en boeren spuiten bestrijdingsmiddelen op groente en fruit. Zowel Keniaanse ondernemingen als consumenten hebben behoefte aan kennis en informatie om hierbij goede keuzes te kunnen maken. Een groot voordeel wanneer je in Kenia aan de slag gaat: als je de juiste mensen voor je weet te winnen en met iets goeds begint, kan het heel snel gaan in dit land.”

Meer weten over internationaal zakendoen of wat MVO Nederland doet voor ambassades en bedrijven in het buitenland? Lees het International CSR Portfolio

Foto door: Marcel Oosterwijk (CC BY-SA 2.0).