Wereldkaart toont MVO-risico’s wereldwijd

article
published at 22-07-14, by Grensverleggers Redactie

Nederlandse ondernemers die zakendoen over de grens, krijgen regelmatig te maken met MVO-risico’s als kinderarbeid, corruptie, dwangarbeid, milieuproblemen, waterschaarste en onveilige arbeidsomstandigheden. Op deze interactieve wereldkaart is te zien welke MVO-risico’s ondernemers lopen per land, sector en product.

De wereldkaart is onderdeel van de MVO Risico Checker. MVO Nederland ontwikkelde de tool speciaal voor Nederlandse ondernemers om snel een inschatting te kunnen maken van de MVO-risico’s met als doel om hier goed op in te kunnen spelen. Er zijn circa 3.900 internationale MVO-risico’s opgenomen.

Zo blijkt India niet het makkelijkste land te zijn om te ondernemen, met 109 meldingen van MVO-risico’s. Vooral kinderarbeid wordt veel genoemd (35 meldingen), maar ook dwangarbeid & mensenhandel (13). En in Brazilië, waar we net vrolijk het WK hebben gevierd, zijn er 82 meldingen van MVO-risico’s. Ook daar is sprake van kinderarbeid (19), dwangarbeid en mensenhandel (10) en afname van biodiversiteit en ontbossing (8).

Gratis risicoanalyse

Als je wilt weten wat de MVO-risico’s zijn voor een land, sector en product, ga dan naar mvorisicochecker.nl. Daar kan je binnen vijf minuten een gratis risicoanalyse uitvoeren en ontvang je een rapport met tips om er goed mee om te gaan.

Ondernemers die op een goede manier willen omgaan met hun MVO-risico’s kunnen ook ervaringen delen via het platform Grensverleggers en het partnernetwerk van MVO Nederland.

In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken voert MVO Nederland een breed internationaal MVO-programma uit, gericht op Nederlandse bedrijven in de sectoren tuinbouw, textiel, leer, stedelijke ontwikkeling en maritiem. De MVO Risico Checker is hier onderdeel van.