'We willen in Mali profiteren, maar ook láten profiteren'

article
published at 12-10-15, by Grensverleggers Redactie

Maatschappelijke misstanden in Mali, daar wil Hans Trommel, Operationeel Directeur van PRIMA Equipment, een einde aan maken. “Wij genereren er mooie winsten, maar zien ook allerlei misstanden. Dat voelt niet goed. We willen in Mali profiteren, maar ook láten profiteren. Het vastleggen van MVO-beleid is een volgende stap.”

Afrika in het algemeen en Mali in het bijzonder, het Nederlandse PRIMA Equipment, leverancier van grondverzet- en mijnbouwmachines, heeft er een speciale band mee. Hans Trommel: “Het continent Afrika is enorm in ontwikkeling en leent zich voor ons goed om handel mee te drijven. Tegelijkertijd moet er nog veel ontwikkeld worden. Wij proberen daar met onze bedrijfsactiviteiten aan bij te dragen.

Nu doen we dat al door aandacht te besteden aan goede arbeidsvoorwaarden en het afdragen van de juiste sociale lasten. Zo betalen we onze medewerkers ruim boven het gemiddelde loonniveau in Mali. En we hebben een betrouwbare accountant ter plekke die zorgt voor de juiste afdracht van sociale lasten. Naast dit alles zijn we druk met een school in Mali. Onderwijs helpt de ontwikkeling van een land enorm en daarnaast hopen we de scholieren later als werknemer in te kunnen zetten in ons bedrijf. Het vastleggen van MVO-beleid is een logische volgende stap, ook voor onze vestiging in Mali.”

Stroomversnelling

Maar eerst wacht nog een andere klus, namelijk het op papier krijgen van MVO-uitgangspunten voor de Nederlandse vestiging. “We hebben zonnecollectoren op het dak van onze Nederlandse vestiging en proberen heel milieubewust te zijn in ons werk en veilig te werken. Maar echt MVO-beleid hadden we nog niet, laat staan voor onze Malinese vestiging,” aldus Trommel, die zich hard is gaan maken voor het MVO-beleid in zijn bedrijf.

Door uitbreidingsplannen voor de PRIMA Equipment-vestiging in Mali kwam alles in een stroomversnelling. Trommel: “We hebben een stuk grond net buiten de stad. Daar gaan we een werkplaats neerzetten en een voorraad machines voor verhuur en verkoop. Met de overheid zijn we gaan kijken of we de financiering van deze uitbreiding deels via het Dutch Good Growth Fund (DGGF) konden laten lopen. Een van de voorwaarden is dan dat je je MVO-beleid heel gestructureerd en nauwgezet vormgeeft. Om dat goed te doen, hebben we een consultant in de arm genomen om ons te adviseren en te begeleiden. Dit hebben we kunnen doen mede dankzij een IMVO-voucher. Momenteel zijn we met elkaar bezig om dit MVO-beleid op papier te krijgen.”

Blinde vlekken

Voor het einde van 2015 hoopt Trommel zo ver te zijn. Tot die tijd ziet hij niet veel beren op de weg. “Ongetwijfeld zal tijdens het nalopen van alle eisen blijken dat wij nog niet aan alle MVO-criteria voldoen, dat we nog wat ‘blinde vlekken’ hebben. Zo wordt gevraagd of we onze elektrische installaties frequent volgens de NEN3410-norm laten keuren. Dat deden we nog niet, dus we zijn daarover wel aan het denken gezet. Dat geldt ook voor het afhandelen van klachten. Uiteraard deden we dat wél, maar het proces daarvan hadden we nog niet vastgelegd. Van die dingen dus, maar alles bij elkaar voorzie ik geen onoverkomelijkheden.”