Vermoeidheid en werkbelasting op zee

article
published at 23-07-15, by Grensverleggers Redactie

80% van alle ongevallen op zee zijn direct te wijten aan (incorrect) menselijk handelen, zo blijkt uit verscheidene statistische onderzoeken. En dat in een industrie waar veiligheid prioriteit heeft.

Geschreven door Karen van Vliet

Waar het zelfs wordt gerapporteerd als werknemers hete drank over zich heen krijgen (de hot liquid incidents). Als we op dat microniveau rapporteren en aan risicomanagement doen (invoeren van het plastic dekseltjes op de koffiebeker), waarom ligt het percentage van incidenten dan zo hoog?

Het is algemeen bekend dat er in de maritieme en offshore industrie veel in (ploegen)diensten wordt gewerkt. Daarbij zijn 12-urige diensten niet ongewoon. Voor meer incidentele operaties, denk hierbij aan onder andere offloading, lifting en (de)commissioning, komt het voor dat mensen zelfs langer dan 12 uur werken. In de meest uitzonderlijke gevallen kan dit zelfs oplopen tot meer dan 24 uur. Met een kop sterke koffie, met plastic dekseltje, komen we deze shift wel door. Toch?

Vermoeidheid en werkbelasting

Op dit moment doe ik onderzoek naar de werkbelasting en vermoeidheid van operators tijdens incidentele operaties. Hoewel technische innovatie er voor heeft gezorgd dat technisch falen tot een minimum is beperkt, is de rol van de mens in dit soort processen tot nu toe onderbelicht gebleven. We kunnen dus een deksel op een kopje koffie doen tegen het morsen, en we kunnen snoeren onder een plint stoppen om struikelen tegen te gaan. Maar hoe ga je om met veel abstractere oorzaken van ongevallen? Zoals vermoeidheid en werkbelasting. Wat voor effect hebben deze aspecten op de performance van een persoon?

Door middel van in-situ metingen, metingen aan boord tijdens operaties, en metingen in simulatoren waarin operaties worden nagebootst, meet ik vermoeidheid en werkbelasting bij operators. De resultaten van deze metingen zullen worden gebruikt in het ontwerp van een ‘voorspellingstool’. Als we van tevoren weten wat de werkzaamheden van een persoon zijn, tezamen met aspecten als de hoeveelheid slaap van de afgelopen dagen, het tijdsverschil, of weerscondities, kunnen we misschien voorspellen waar de grootste vermoeidheids- en werkbelastingspieken tijdens een operatie optreden.

Verkeerd weerbericht

De eerste metingen geven zeer veelbelovende resultaten. Zo gaf een van de proefpersonen aan dat hij was geschrokken van een verkeerd doorgegeven weerbericht. Dit weerbericht zou grote implicaties hebben op de door hem gekozen werkwijze, waardoor hij snel zou moeten handelen. Het was alleen al heel snel duidelijk dat dit weerbericht niet klopte. De proefpersoon hoefde daardoor geen wijzigingen meer aan te brengen in zijn werkmethode.

Uit analyse van de meetresultaten achteraf bleek dat op het moment van het doorgeven van het weerbericht, de fysiologische waarden (onder andere hartslag) sterk veranderden, waarna de waarden weer terugvielen naar de oorspronkelijke trend van dat moment. De link tussen een bepaalde omgevingsfactor (weercondities) en toenemende werkbelasting bij een operator kon hierdoor dus heel duidelijk worden gelegd.

Doordat we dit soort factoren steeds beter in kaart kunnen brengen, kunnen we in de toekomst ook het ontwerp van de incidentele operaties aanpassen. En hopelijk daarmee het percentage van incidenten op zee door menselijk handelen verminderen. Kan de ‘voorspellingstool’ het plastic dekseltje van vermoeidheid en werkbelasting tijdens operaties worden?

Meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met Karen van Vliet: moc.02-FH@teilvnav.k.