Vandaag in het FD: Nederlands MKB in Afrikaanse steden.

article
published at 23-09-14, by Monique Boere

Verstedelijking in Afrikaanse landen zorgt voor enorme uitdagingen, maar ook voor kansen. Met name voor het Nederlands MKB, met zijn innovatieve kracht. Hoe kun je als Nederlandse MKB’er inspelen op deze groeimarkt en concurreren met de grote internationale projectontwikkelaars en Chinese staatsbedrijven?

“Vorm coalities en speel in op de kracht van de informele sector in de stad. In stedelijke gebieden in Afrika is dringend behoefte aan duurzame en betaalbare ontwikkelingsmodellen. Nederland BV kan dat vanuit haar ervaring als ‘duurzame urbane delta’ bieden”, aldus Marjolijn Wilmink. Samen met een groep pionierende MKB-bedrijven werkt zij bij MVO Nederland aan duurzame handelsrelaties en marktkansen. “Er zijn al veel Nederlandse ondernemers actief in Afrika. Waar het nu om gaat, is dat zij ondersteund worden om een grotere deuk in een pakje boter te slaan."

Het huidige business model van Afrikaanse steden is – net als in veel andere opkomende markten - niet duurzaam. Steden consumeren 75% van de natuurlijke bronnen en produceren 75% van de milieuverontreiniging. Er is gebrek aan land, schoon water, riolering, huisvesting, afvalmanagement, voedsel en toegang tot sanitaire voorzieningen en energie. Omdat de overheid niet in deze explosieve vraag kan voorzien kent Sub-Sahara Afrika met 199,5 miljoen mensen (61.7% van totaal mondiale cijfer) de grootste populatie van krottenwijkbewoners, met een eigen informele sector.

Deze informele sector is in veel steden de grootste dienstverlener in het leveren van water, transport, stroom, afvalophaaldiensten en sanitaire voorzieningen. Simpelweg, omdat de overheid de vraag niet aan kan en geprivatiseerde oplossingen niet betaalbaar zijn. De ‘informele sector’ speelt hierop in door voorzieningen aan te bieden via een eigen netwerk van ondernemers. En die kleine ondernemers doen het eigenlijk heel goed.

Succesvolle business modellen vragen dus om nieuwe samenwerkingsvormen en een passend bestuurlijk model. Zoals in de afvalsector in Cairo, waar de informele sector samenwerkt met een groot Chinees bedrijf en de lokale overheid. De informele sector bestaat in dit geval uit allerlei kleine ondernemers die het vuil in de sloppenwijken ophalen, recyclen of verplaatsen naar vaste plekken buiten de stad. Daar wordt het opgepikt door de vrachtwagens van het Chinese bedrijf, die zelf de sloppenwijken niet in kunnen. En de Nederlandse onderneming SafiSana die in Accra het afval van publieke toiletten van een sloppenwijk en het organisch afval uit de buurt verzamelt en in een biovergister omzet tot elektriciteit en meststof.

“Als je als Nederlandse ondernemer succesvolle businesscases wilt neerzetten, moet je openstaan voor dit soort oplossingen en de unusual suspects met elkaar aan tafel zetten. Je moet streven naar cocreaties, dan kan je veel van de grond krijgen, aldus ondernemer Remco Rolvink van Dasuda. “En wat je ook doet, het moet commercieel werken.”

Als individuele ondernemer is het ondoenlijk om aan deze opdracht te gaan staan. Daarom werkt MVO Nederland samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en diverse vooruitstrevende ondernemers aan duurzame businessmodellen en nieuwe coalities, vertaald naar concrete projecten. Via grensverleggers.nl/stedenbouw kunt u de ontwikkelingen volgen en in contact komen met de ondernemers.

Dit traject is onderdeel van het IMVO-programma van MVO Nederland. Binnen dit programma lopen vergelijkbare trajecten voor de sectoren tuinbouw, leer, textiel, maritiem en chemie. Deze zijn te volgen op grensverleggers.nlSet up by
Communicatiemanager
Head of Department Private Sector Relations at MVO Nederland

Join the talk