Think Orange, Grow Green

article
published at 04-08-14, by Grensverleggers Redactie

Wat is nou eigenlijk ‘duurzaamheid’? Goeie vraag. Het Nederlandse tuinbouwcluster NethWork (Think Orange, Grow Green) heeft samen met een kwekerij uit Guatemala een eerste stap gezet, in de ‘Journey 2 Sustainability‘.

Geschreven door Ed Smit
De stip aan de horizon is het inzichtelijk maken van duurzaamheid. De eerste stap was het – op alle niveaus – verbeteren van een kwekerij die toch al internationaal aangeschreven stond als ‘de beste kweker van kamerplanten in Midden Amerika’: het bedrijf Palki.

Alles is onder handen genomen. Energie, water, afval verwerking, sociale aspecten, compostering maar ook het verbeteren van de efficiency (minder impact per af te leveren plant) en het verkorten van de keten. De eerste stap op de Journey 2 Sustainability’ is gezet.

De ‘EXCEL’ benadering

Vanaf nu leiden er twee wegen naar onze stip aan de horizon. In de eerste plaats het meetbaar maken van duurzaamheid. Ook wel de ‘beta’ of ‘EXCEL’ benadering. Zie hiervoor ook mijn eerdere blog: ‘Kun je duurzaamheid meetbaar maken?’, waarin een parallel wordt getrokken met het ontwikkelen van de tienkamp zo’n 2.700 jaar geleden. Journey 2 Sustainability heeft inmiddels veel van haar processen meetbaar (en transparant) gemaakt.

De ‘WORD’ benadering

Dat transparant maken is van groot belang voor de tweede weg die we bewandelen. De ‘alpha’ of de ‘WORD’ benadering. Het betrekken van ‘The Crowd’ bij wat we doen. Vroeg of laat zal de consument niet meer alleen bepalen hoe een encyclopedie vorm krijgt (Wikipedia) of hoe bijvoorbeeld wijn beoordeeld wordt (download de VIVINO-app), maar zal de controle van ‘The Crowd’ veel dieper gaan ingrijpen in de samenleving. Alle (bedrijfs)processen zullen vroeg of laat transparant gemaakt moeten worden en zullen worden beoordeeld door (‘Crowd Control’ of ‘Crowd Accountability’) door diezelfde Crowd.

Meer weten?

Wil je meer weten? Kijk dan op onze website en bekijk het filmpje over de opening die we samen met onder meer oranjetrophy.nl hebben gevierd op 25 april. Tijdens diezelfde opening, hebben we dit filmpje laten zien dat kort maar krachtig aangeeft waar J2S voor staat.

Al het bovenstaande is geïnitieerd door ‘Grensverlegger’ Ideavelop S.A. uit Costa Rica, coördinator van het Nederlandse tuinbouwcluster NethWork.

The post Think Orange, Grow Green appeared first on Grensverleggers.