Stahl en PUM willen florerende leerindustrie terug

article
published at 20-04-16, by Grensverleggers Redactie

Je kunt je neerleggen bij een niet-duurzame en weinig transparante leerketen. Je kunt er ook wat aan doen. Dat is waarom chemiebedrijf Stahl en de senior experts van PUM de handen ineenslaan.

“De leerindustrie in Nederland was in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw een florerende,” vertelt Vivian Peters, communicatiemanager van chemiebedrijf Stahl. “Zeker hier in Waalwijk en omstreken was een sterke leermarkt, met veel looierijen en een rijke schoenenindustrie. In de loop der tijd verhuisde de leerindustrie naar de lagelonenlanden. Met als gevolg dat ook het aantal leerexperts in Nederland afnam.”

Nieuwe business

En dat is precies het probleem waar PUM mee kampt. Onder deze vrijwillige, gepensioneerde experts zijn steeds minder leerdeskundigen te vinden.

Onder meer bij het IMVO Netwerk Leer ontmoetten PUM en Stahl elkaar. Het contact tussen beide heeft geleid tot een concrete samenwerking waar beide partijen baat bij moeten hebben. Peters: “Wij hebben over de hele wereld wél de experts die PUM mist, zeker met het oog op de toekomst. Die experts kunnen wij voor bijvoorbeeld een paar weken ter beschikking stellen aan PUM. Voor een van hun projecten in nog te ontwikkelen gebieden, zoals Ethiopië.”

Misstanden bepalen het totaalbeeld

Voor Stahl levert dat hopelijk nieuwe business in nieuwe landen op. Toch is het ze niet alleen daarom te doen. “Wij vinden het belangrijk de leerketen te helpen verduurzamen. Waarom? Omdat veel consumenten de beelden van misstanden in de sector op hun netvlies hebben staan. Zoals heel jonge kinderen die in Turkije werken in de schoenenindustrie.

Dit beeld kennen we van diverse documentaires, maar is geen getrouwe weergave van de hele sector. Toch bepalen de weinige misstanden het totaalbeeld, daarom vinden wij het belangrijk om mee te werken aan verduurzaming van de hele sector. Dat kan via die PUM-projecten.”

Werkgelegenheid

De inkt van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is net droog. Voor een concreet project is het dan ook nog iets te vroeg. Wel werd er bij het bekendmaken van de samenwerking iets interessants gemeld. Stahl levert namelijk met PUM uiteindelijk ook een bijdrage aan armoedebestrijding.

Peters: “Neem Mongolië als voorbeeld. Ooit een bloeiend leerland, maar nadat de Russen hun handen van Mongolië af trokken is de leersector daar nauwelijks ontwikkeld. Heel veel mensen verloren hun baan en belandden in de armoede. Of ze zochten hun toevlucht in bijvoorbeeld de mijnbouw.

Door in een nieuw land een leerindustrie op te zetten kun je veel mensen werk bieden. Zeker als de leerketen dan zo veel mogelijk in het land zelf kan worden georganiseerd – van het houden van dieren en een duurzaam looiproces tot en met het vervaardigen van schoenen. Dan geef je zo’n land een enorme boost, uiteraard ook vanwege de nieuwe kansen voor de export.”