Put your hands up for Colombia!

article
published at 15-07-16, by Grensverleggers Redactie

Met LegBank brengt Merel Rumping door landmijnen geteisterde Colombianen weer in beweging. Een ingenieus apparaat, de Majicast, zorgt voor perfect passende protheses. Maar er is nog wel wat werk te verrichten voordat alles soepel loopt.

"Relatief veel mensen in Colombia missen een arm of een been. Dit komt door de vele motorongevallen en omdat diabetes een veelvoorkomende ziekte is. Maar ook door landmijnen. Colombia is één van de landen met het grootste aantal mijnen, geplaatst door rebellengroepen. Als gevolg daarvan hebben flink wat mensen in Colombia een prothese nodig.

Maar protheses zijn prijzig. Weliswaar worden ze bij wet vergoed door de Colombiaanse zorgverzekeraars, in de praktijk worden veel mensen afgewezen", vertelt 'probleemschetser' Merel Rumping, werkzaam bij ProPortion, een creatieve organisatie die sociale ondernemingen opzet in opkomende landen zoals Colombia en Bangladesh.

Protheses op afbetaling

Naast probleemschetser is Rumping ook vooral probleemoplosser. In 2014 bedacht zij LegBank. "Ik vind het belangrijk dat de toegang tot orthopedische producten en diensten in Colombia wordt vergroot. Ooit werkte ik bij een microkredietbank in Colombia. Daar zag ik dat het veel Colombianen prima lukte om elke maand hun lening af te betalen. Ik rook een kans: waarom niet een 'bank' beginnen die mensen hun protheses op afbetaling laat kopen?"

Business 'oplossing'

Een businessidee is wel belangrijk, benadrukt Rumping. "Ik geloof niet in het weldoenerig gratis weggeven van protheses aan arme mensen. Dat is veel te afhankelijk. Ik zou dan continu op zoek moeten naar geldbronnen. Stel dat die opdrogen? Dan zitten die mensen in Colombia weer zonder protheses.

Een 'businessoplossing' is veel beter en onafhankelijker. Daarom is het uiteindelijke plan om een aantal orthopedische centra in Colombia op te zetten om patiënten uit rurale gebieden te bereiken. En we willen de Majicast verkopen aan bestaande orthopedische centra in grote steden."

Majicast

Een tweeledig plan dus: orthopedische klinieken starten en de Majicast verkopen. En dat in het verre en roerige Colombia. Het idee is nog maar twee jaar jong, maar Rumping is al opvallend ver met de realisatie ervan. Het propthese apparaat wordt as we speak getest. Dat had nogal wat voeten in de aarde.

"Een beenprothese bestaat uit een voet en een koker, die met elkaar verbonden zijn met een buis, een soort scheenbeen. De voet en buis zijn vooral massaproductie. De koker, het deel van de prothese dat precies moet aansluiten op iemands stomp, is maatwerk. Het maken van zo’n maatwerkkoker kost veel tijd en geld én vergt veel kennis en ervaring. Vooral mensenwerk dus."

Eenvoudige oplossing

Automatiseren van dit proces zou tijd en geld besparen, en kennis en ervaring deels overbodig maken. Op zoek naar deze heilige graal ontmoette Rumping dr. Arjan Buis van de Universiteit van Strathclyde (Glasgow). Hij bedacht een apparaat waarmee je prothesekokers kunt maken zonder je handen te gebruiken. Dankzij investeerders en met hulp van ontwerpbureau Reggs ontstond zo de Majicast.

Rumping: "Met deze Majicast kan relatief eenvoudig en goedkoop een prothesekoker worden gemaakt. Eerst wordt er een gipsverband aangebracht om de stomp. Voordat het gips uithardt, wordt de stomp met gips in het met water gevulde apparaat geplaatst. De persoon kan dan met het volle lichaamsgewicht in het protheseapparaat staan. Vervolgens ontstaat door de waterdruk een perfect omsluitende mal. Deze mal wordt later weer met gips gevuld om een replica van de stomp te maken. Hiermee wordt ten slotte de koker gemaakt."

Demo's

Om de Colombiaanse orthopedische 'keten' (prothesemakers, fysiotherapeuten, revalidatieartsen en orthopeden) te overtuigen van het product, ging Rumping met het LegBank-team naar het Zuid-Amerikaanse land voor een serie productdemo’s. "Wat bleek? Alle aanwezigen waren geïnteresseerd, en bovendien bereid te betalen voor de Majicast. Tijdens die demonstraties hebben we een aantal prothesekokers gemaakt, waaronder een voor een goede Colombiaanse voetballer wiens been al jaren geleden was geamputeerd wegens ziekte."

Rumping is nu druk bezig met het opzetten van drie klinieken op zorgvuldig geselecteerde plaatsen in Colombia. Veilige plekken in ruraal gebied met grote afstand tot een orthopedisch centrum. "Er zijn best veel orthopedische klinieken in de grote steden van Colombia. Op het platteland is er niets. Daarom is het belangrijk om ook de bewoners van het platteland toegang te geven tot orthopedische zorg. In die op te zetten klinieken willen we gediplomeerde Colombiaanse prothesemakers laten werken."

Microkrediet voor benen

Doel van Rumping is om in mei 2017 de eerste kliniek te openen. Een behoorlijke uitdaging. "Voor die tijd moet er van alles gebeuren. Denk aan het huren, opknappen en inrichten van geschikte panden. Maar ook met zorgverzekeraars moet worden overlegd. De zorg van de klinieken moet wel worden gecontracteerd. Anders moet een patiënt in de toekomst alsnog urenlang reizen naar de grote stad voor een prothese. Of er uiteindelijk een 'microkrediet voor benen' gaat komen, zoals een van de oorspronkelijke ideeën was, weet ik op dit moment nog niet.”

Prijs Google

Eind december van dit jaar willen wij de Majicast helemaal klaar hebben, zodat het product daarna kan worden doorgetest en gecertificeerd. Die verdere ontwikkeling van de Majicast heeft gelukkig een flinke boost gekregen door een prijs van Google die we hebben gewonnen."

Hoofdfoto door: Merel Rumping, foto voetballer door: Leonard Faustle.