Planten enten in Thailand

article
published at 08-09-14, by Grensverleggers Redactie

Methylbromide is krachtig spul. Bijzonder effectief in het bestrijden van bodemziektes, maar ook gevaarlijk. Voor de gezondheid van boeren en van de grond. Die raakt na verloop van tijd onbruikbaar voor landbouw. Sinds 2005 geldt er een wereldwijd verbod op het middel. De tijd is rijp voor nieuwe technieken, zoals enten.

East West Seed ontwikkelt, vermeerdert en verhandelt lokale groentezaden in tropische gebieden. Met behulp van een IMVO Voucher van MVO Nederland (waarde: €10.000) laat directeur Bert van der Feltz onderzoek doen naar de kansen voor geënte planten in Thailand. “Als het lukt om geënte groenteplanten te introduceren zijn er minder bestrijdingsmiddelen nodig en is de opbrengst hoger.” Met het geld van de voucher nam hij specialist Grow Group in de arm.

Lokale teelt

De eerste stap voor het project in Thailand was onderzoeken welke planten ze daar nodig hebben, en of het zinvol is om die te enten. “Wij willen geen uitheemse gewassen introduceren, maar kijken welke planten ze al kweken,” zegt Van der Feltz. “Bijvoorbeeld, al decennia telen boeren watermeloenen rond de hoofdstad Bangkok. Maar omdat de bodem daar verziekt is geraakt groeit er weinig meer en moeten ze steeds verder uitwijken. Nu bevinden de velden zich al 400 kilometer verderop. Om ruimte maken worden grote oppervlaktes bos gekapt, en het transport van de oogst naar de stad kost bovendien veel energie. Wij proberen de lokale teelt weer terug te brengen, en liefst op een duurzame manier.”

Rendabel

“Iedereen kan enten,” zegt Gert Weitkamp, projectmanager van Grow Group. “Maar je wil dat het economisch rendabel is. En dat is het lastige deel. Driekwart van de kostprijs van een geënte plant zit in de zaden. Dat is niet goedkoop, want per plantje heb je twee zaden nodig. Bovendien ontkiemt niet alles. Hoe effectief je bent als bedrijf, bepaal je uit de hoeveelheid opkweekbare planten uit de zaden. Wij hebben dat goed onder de knie.”

“Ons onderzoek laat zien dat er rond Bangkok goede mogelijkheden zijn voor geënte planten. De volgende stap is een proefproject. Het enten doen we in een plaatselijke kwekerij, ik leid de mensen daar op. East West Seed benadert Thaise boeren om proefvelden op te zetten. Later in het seizoen planten we watermeloenen, maar we beginnen met aubergines. Daar is zeker een markt voor. Die moet ontwikkeld worden, maar dat gaat waarschijnlijk wel lukken. Of het een succes wordt hangt ervan af of een land of gebied zich openstelt voor nieuwe technieken. Dat gebeurt ook in Thailand, daar ben ik van overtuigd.”