Op zoek naar hét business model voor vertical farming

article
published at 31-05-16, by Grensverleggers Redactie

Vertical farming is hot, hip en buzz. Voorlopig bestaat er alleen nog geen blauwdruk voor een succesvol business model. Althans, volgens Lennart Visser van Total Produce B.V. Een deel van de oplossing? “De focus moet veel meer op de consument komen te liggen. En technologie moet als middel worden ingezet om in de behoeften van deze consument te voorzien.”

"Niemand heeft nog hét succesvolle businessmodel voor vertical farming”, vertelt Lennart Visser, manager Duurzaamheid & Marketing van Total Produce BV. Vertical farming draait om het efficiënt produceren van groente en fruit: lager waterverbruik en minder afval. In een gesloten omgeving, 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar.

Volgens Visser is de wereld van vertical farming zo snel aan het veranderen dat het wachten is op een businesscase die voor alle betrokken partijen winst oplevert. “Het gaat razendsnel. Continue worden nieuwe technologieën toegepast, nieuwe LED-verlichting ontwikkeld, andere gewassen geteeld en nieuwe partijen betrokken. Deze ontwikkelingen maakt het opstellen van dé succesvolle business case uitdagend.”

MVO Nederland deed samen met Total Produce een onderzoek naar het business model van vertical farms wereldwijd. Bekijk hier de factsheets van de farms die we onderzochten.

Goldman Sachs en NASA

Visser: “Vertical farming wordt vaak bekostigd uit een combinatie van private en publieke gelden. De overheid speelt een belangrijke rol en ziet deze vorm van productie als mogelijk antwoord op het voeden van de bevolking. In 2050 zijn we met 9,5 miljard mensen op deze wereldbol, hoe gaan we die voeden?

Naast overheden en universiteiten hebben ook andere instanties interesse getoond in vertical farming, denk aan Goldman Sachs en NASA. NASA onderzoekt op dit moment hoe zij sla kunnen telen in de ruimte als aanvulling op het menu van astronauten.”

Markt gedreven strategie

Ideeën over hoe je die succesvolle businesscase krijgt, heeft Visser genoeg. “Ik denk dat de focus meer op de afnemer van de producten moet komen te liggen. Een pull-strategie moet zorgen voor producten die passen bij de eetgewoonten van een consument in een bepaald land. Want die verschillen erg. Daarom is het maken van een consumentenprofiel essentieel. Wat wil de consument precies en waar let hij op bij het kopen van een bepaald product?

Als je dat antwoord hebt, kun je gaan ‘terugvertalen’ en kijken hoe vertical farming hierin kan voorzien. Dan komen er vragen aan de orde als: welke producten en volumes zijn gewenst, op welk moment en in welke verpakkingsgrootte? Hierbij is het belangrijk dat een ‘groene’ ondernemer de kar trekt en over de juiste kennis beschikt om aan de knoppen te draaien en zo vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.”

Schaalgrootte

Ten opzichte van conventioneel geproduceerde producten, zijn de producten uit vertical farms op dit moment relatief duur. "Met name de ‘innovators’ kopen via direct sales of kleine supermarktketens producten afkomstig uit een vertical farm. Deze groep consumenten is bereid een hogere prijs te betalen vanwege de versheid en het duurzame karakter. En vooral omdat het product in een betrouwbare en veilige omgeving is geproduceerd.

Voor de toekomst is schaalgrootte van belang om de producten concurrerend te maken en het ook voor een grotere groep consumenten bereikbaar te maken."

Rol

Stel je hebt een vertical farm waar je 24 uur per dag, 7 dagen per week produceert. De sla die je teelt, wordt hier verpakt en gaat linea recta richting de klant. Is er dan eigenlijk nog wel plek voor een bedrijf als Total Produce BV?

Visser: “Hier zien wij een belangrijke rol voor ons weggelegd als ketenregisseur. Wij moeten de behoefte van de klant kennen en deze nauwkeurig omzetten in een vraag aan de producent.

Dankzij vertical farming zullen we beter in staat zijn te voorzien in die klantbehoefte. We kunnen de aanvoer van producten beter garanderen en hebben minder last van klimaatschommelingen die de productie in de weg staan. Ook kunnen we producten leveren die zonder pesticiden zijn geproduceerd. Bij vertical farming kunnen wij degene zijn die de productie stuurt naar wat de klant wil.”