Mongools leer – duurzaam voorbeeld doet duurzaam volgen

article
published at 22-10-14, by Grensverleggers Redactie

Chemiebedrijf Stahl is een van de bedrijven die de leersector in het verre Mongolië wil verduurzamen. Volgens communicatiemanager Vivian Peters is dit soort initiatieven uiteindelijk nodig voor het behoud van de business. Een leerzaam verhaal over duurzaam leer.

Het was 1991 toen de toenmalige Sovjet-Unie zijn politieke en financiële bemoeienis met Mongolië stopzette. De impact voor de Mongoolse leerindustrie was gigantisch. Vernieuwingen werden niet meer doorgevoerd en Chinese handelaren namen de leiding in handen. De mijnsector nam de bloei van de leersector over. Totdat de Mongoolse overheid in 2013 ingreep. Vivian Peters: “Zij wilde weer een florerende leerindustrie die bovendien duurzaam van aard zou zijn.” Geen onverstandige keuze van de Mongoolse regering, volgens Peters: “In Mongolië zijn alle randvoorwaarden aanwezig voor een duurzame leerketen. Er zijn heel veel schapen, geiten, paarden en koeien, die er vrij en op grote hoogte leven in nomadenstammen. Het weer is daar zo koud dat de huiden minder hoeven te worden gezouten. De sneeuw is een prima conserveringsmiddel.”

Assisteren van looierijen

Stahl is een van de bedrijven die helpt bij het op poten zetten van een duurzame leerindustrie in Mongolië. Het Waalwijkse bedrijf levert onder meer chemicaliën voor de hele leerketen, van het schoonmaken van de huid tot aan het afwerken van het leer zelf. In Mongolië is Stahl begonnen met het adviseren en assisteren van de eerste looierij. Peters: “Deze looierij was weliswaar nog operatief, maar zeer verouderd. De machinerie is inmiddels vernieuwd en het materiaalgebruik is verduurzaamd. Ze maakten er gebruik van lokale Chinese chemicaliën, die niet voldeden aan internationale richtlijnen op het gebied van veiligheid en milieu. Inmiddels zijn onze chemicaliën naar Mongolië onderweg.” Niet alleen producten van Stahl, maar ook Stahl-medewerkers gaan naar het Aziatische land. Peters: “Technische mensen van ons, echte leertechnici, gaan daar enkele weken heen om de lokale arbeiders te leren omgaan met onze producten om zo het beste resultaat te behalen.”

Verandering in de leerketen

De hoop is dat uiteindelijk veel meer Mongoolse leerlooierijen dit voorbeeld volgen. Waarmee een nieuwe afzetmarkt voor Stahl ontstaat. Een scepticus kan opmerken dat het Stahl hierom te doen is, maar het bedrijf heeft maatschappelijke verantwoordelijkheid al veel langer hoog in het vaandel staan. Peters: “Wij zijn al een tijd bezig met de vraag hoe we minder en schonere chemicaliën kunnen gebruiken. Daarbij moet worden aangetekend dat onze chemicaliën sowieso al grotendeels op water zijn gebaseerd. Op korte termijn gaan we ook afscheid nemen van de solventen. Daarnaast hebben we sinds 2012 een Director of Sustainability, die door voorlichting en concrete hulp allerlei landen en bedrijven helpt om het productieproces zo duurzaam mogelijk in te richten. Als marktleider kunnen wij echt verandering bewerkstelligen in de leerketen.”

Dat Stahl dat kan als marktleider, is duidelijk. Dat Stahl het ook doet, bewijzen projecten als in Mongolië en ook Bangladesh waarbij, zo geeft ook Peters toe, de salescomponent een rol speelt. Maar daaraan vooraf gaat nog een andere vraag: waarom wíl Stahl dat eigenlijk, duurzaam bezig zijn? Peters: “Wij geloven er heilig in dat hoe duurzamer de leerketen werkt en hoe we transparanter we daarover zijn, hoe groter de kans dat de business blijft bestaan. Uiteindelijk heeft het te maken met het voortbestaan van de business. Wij kunnen daaraan bijdragen door verduurzaming van de keten, maar ook door voorlichting daarover. Ik heb namelijk gemerkt dat er nog veel verkeerde beelden bestaan over de leerindustrie, terwijl er in realiteit zo veel goede voorbeelden zijn op te noemen. Ook kledingmerken en consumenten kunnen eraan bijdragen, alles heeft natuurlijk met vraag en aanbod te maken. Het is essentieel dat kledingmerken die verduurzaming nastreven, elkaar opzoeken en zich aan elkaar en ons verbinden.”

The post Mongools leer – duurzaam voorbeeld doet duurzaam volgen appeared first on Grensverleggers.Set up by
Communicatiemamager bij Stahl

Join the talk