Internationaal zakendoen? Begin met goed vooronderzoek

article
published at 05-10-15, by Grensverleggers Redactie

Remco Rolvink is landschapsarchitect, urban planner en medeoprichter van de MKB-alliantie DASUDA. Met een groep ondernemers werkt hij aan duurzame stedelijke ontwikkeling in Afrika. Rolvinks grootste uitdaging? Nederlandse theorie omvormen naar Afrikaanse praktijk.

“In Nederland hebben we enorm veel expertise en kennis op het gebied van integrale duurzame stedenbouw. Een aantal van die bedrijven is verenigd in de alliantie DASUDA. De vraag voor DASUDA is steeds of onze ‘bewezen’ Nederlandse aanpak ook van toegevoegde waarde kan zijn in de ontwikkeling van Afrikaanse steden.”

Waste to energy

Zo hebben we dat ook onderzocht bij een Ghanees project. Het betrof een waste-to-energy-opgave in de grote Ghanese stad Kumasi. Rolvink: “In Kumasi werd uit organisch afval biogas gewonnen dat vervolgens werd omgezet in elektriciteit. Met de restproducten van dat afval gebeurde niets. Wij wilden onderzoeken of hier met innovatie en expertise uit Nederland een businesscase in zat. Konden we waardevermeerdering van dat restafval bewerkstelligen? Cruciaal daarbij was grondig vooronderzoek: was zo’n businesscase wel lokaal haalbaar? Met een IMVO-voucher konden we dit onderzoek deels financieren.”

Goed netwerk

In 2014 is het onderzoek in Ghana uitgevoerd. Rolvink: “Om precies te zijn hebben we onderzocht of we de restproducten konden koppelen aan landbouwactiviteit. Met andere woorden, was het mogelijk om het restmateriaal uit het biovergistingsproces lokaal te gebruiken als organische grond? Een ander deelonderzoek was of het mogelijk was om energie, sanitatie en huisvesting beter op elkaar af te stemmen.”

Met die heldere onderzoeksvragen begon de grootste klus voor DASUDA: het zoeken, vinden en bij elkaar brengen van plaatselijke partijen. Rolvink: “Dat aan tafel krijgen van de juiste mensen is lastig. Je ziet bijvoorbeeld dat enkele lokale bedrijven vooral snel geld willen verdienen als er een Europese organisatie op het toneel verschijnt. Essentieel is daarom het hebben van een goed netwerk van mensen die de juiste partijen weten te vinden. Gelukkig hebben wij een fantastische partner in IHS, onderdeel van de Erasmus Universiteit, die met hun alumni uit Ghana ons in heel korte tijd in contact hebben gebracht met verschillende relevante Ghanese organisaties.”

Technisch wél, lokaal niet haalbaar

Zo begon een denk- en onderzoeksproces waarbij Ghanese overheden en allerlei bedrijven betrokken waren. Rolvink: “Een drietal subgemeentes van Kumasi was geselecteerd, net als bijvoorbeeld de afvalautoriteiten en bedrijven gespecialiseerd in stedelijke ontwikkeling. Met hen hebben we verkend of iets wat weliswaar technisch haalbaar was, ook lokaal te realiseren was. Vragen die aan de orde kwamen: hoe zit de plaatselijke groente-en fruit-markt in elkaar? Hoe werkt de afvalstroom ter plaatse? Is er wel genoeg afval voor een businesscase?”

De uitkomst van dit haalbaarheidsonderzoek: negatief. Rolvink: “Hoewel we drie zeer verschillende locaties hadden voorgeselecteerd, bleek op geen enkele de basis – op het gebied van afvalstromen, hoeveelheden en mogelijke afzet – al geschikt om een start te kunnen maken. Met een van de deellocaties staat nog wel een vervolgafspraak, dus mogelijk kunnen we de case op kleinere schaal alsnog uitvoeren. Het is jammer dat dit project nu nog niet doorgaat, maar met het gedegen haalbaarheidsonderzoek kunnen we nu wel kijken naar wat wél kan. En dat is toch winst!”

Met IMVO-vouchers kun je als internationaal ondernemer 50% van de gemaakte kosten voor advies of onderzoek terug krijgen (tot €10.000,- excl. btw). Je kunt een eigen adviseur kiezen, of een adviseur uit het netwerk van MVO Nederland. Bekijk de voorwaarden en neem contact op via: +31(0)302305620.