Hondurese meloenen voeden bodem

article
published at 08-05-15, by Grensverleggers Redactie

Eenvoudig maar effectief. Zo kun je de methode omschrijven die Total Produce B.V. momenteel test bij zijn meloenenteler in Honduras. Restafval van de teelt wordt verwerkt tot compost waarmee de kwaliteit van de bodem wordt verbeterd. Win-win voor alle partijen.

Soil is hot. De kwaliteit van de bodem krijgt meer en meer aandacht. Zo is 2015 wereldwijd uitgeroepen tot International Year of Soils. In Nederland hebben ondernemers uit de groente- en fruitketen (handelaren, retailers en producenten) zich verenigd in het Soil Initiative, een netwerk van MVO Nederland. Steeds meer bedrijven zien het belang in van een gezonde bodem. Zo ook het Rotterdamse Total Produce B.V., importeur van overzees fruit.

“Een gezonde bodem is een bodem die beter water vasthoudt, die meer natuurlijke voedingsstoffen bevat en waarvoor minder of geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig zijn. En – voor ons heel belangrijk – die uiteindelijk tot een gezonder en smaakvoller product zal leiden voor de consument. Alles begint bij de bodem.” Zo verklaart Lennart Visser, manager Sustainability & Marketing, waarom Total Produce B.V. zich inspant voor bodemverbetering.

Niet-optimaal gebruikte reststromen

Op dit moment werkt Total Produce B.V. met een grote meloenenteler in Honduras aan een pilotproject. Het begin van de pilot bestond uit een nulmeting, waar nauwkeurig bekeken werd hoe het precies gesteld was met de bodemkwaliteit van die teler. Uiteindelijk volgde een rapport met aanbevelingen. Visser: “Het bleek dat de reststromen van deze teler niet optimaal werden gebruikt. Meloenteelt heeft bijvoorbeeld veel bladmateriaal als afval en meloenenrestanten blijven achter op het land. Deze afvalstoffen werden verbrand. Dat heeft niet alleen een impact op de bodem en het milieu, zo werden ook waardevolle stoffen uit blad en vrucht vernietigd. Stoffen die goed te gebruiken zijn als bodemverbeteraar.”

Compost tea

Met behulp van bodemexperts van Soil & More kwam het idee op tafel om afvalstromen – afkomstig uit blad en vrucht – te verwerken tot vloeibaar compost, oftewel compost tea. Een relatief gemakkelijk toepasbaar idee, volgens Visser, die het principe uitlegt. “Compost tea is gebaseerd op vaste compost, voedsel voor micro-organismen, water en zuurstof. Met het blote oog kun je het misschien niet zien, maar in compost zitten allerlei waardevolle micro-organismen. Door een optimaal klimaat te creëren zullen deze micro-organismen zich vermenigvuldigen.

In onze pilot hebben wij dit klimaat gecreëerd met behulp van een watertank, een pomp en speciale voeding voor de micro-organismen. Dit levert na een tijdje een waardevolle vloeistof op, de compost tea, die via een irrigatiesysteem op het land kan worden verspreid als bodemverbeteraar.”

Resultaten

Het wachten is nu op de testresultaten van de pilot, maar volgens Visser is er al een belangrijk resultaat geboekt. “Ik vermoed dat we gaan zien dat de hoeveelheid organisch materiaal in de bodem licht is gegroeid, en deze is noodzakelijk voor de opbouw van humus. Maar over een jaar of twee kunnen we pas echt zeggen hoe de bodem zich heeft ontwikkeld. Wat wij nu al wél zien is een veranderde houding tegenover compost.

Men is zich nu bewust van de mogelijkheden die er zijn. Om een voorbeeld te geven: de CEO van onze leverancier ondersteunt het project en zou in de toekomst graag al het land willen voorzien van compost. Dan hebben we het over ongeveer 3.000 hectare. Hij ziet dus duidelijk het belang en de mogelijkheden van het gebruik van compost. Daarnaast leidt een betere bodem uiteindelijk tot betere producten en meer continuïteit in de bedrijfsvoering.”

Onder: Lennart Visser, tweede van rechts

Voor deze pilot heeft Total Produce gebruik gemaakt van de IMVO-vouchers. Daarmee kun je als internationaal ondernemer 50% van de gemaakte kosten voor advies of onderzoek terug krijgen (tot €10.000,- excl. btw). Je kunt een eigen adviseur kiezen, of een adviseur uit het netwerk van MVO Nederland. Bekijk de voorwaarden of neem contact op via T: 31(0)302305620.