Hoe is het nu met… Studio JUX in Nepal?

article
published at 20-07-15, by Grensverleggers Redactie

In deze rubriek bekijken we hoe het een ondernemer is vergaan sinds de tv-aflevering van Grensverleggers. Jitske Lundgren en Carlien Helmink van Studio JUX vertelden destijds over hun modeproductiefabriek in Nepal. De vraag: "Hoe is het nu met…?" is zelden zo urgent geweest als nu, kort na de aardbevingen die Nepal troffen.

25 april 2015 is een zwarte dag in de geschiedenis van Nepal. Een zware aardbeving schokte het land, waarbij duizenden mensen omkwamen en een veelvoud gewond of dakloos raakten. Later volgde een tweede aardbeving, en talloze naschokken. Ook voor Studio JUX was de klap groot. Het modeontwerp- en productiebedrijf heeft immers een fabriek in het land, en veel belangrijker: medewerkers.

De allerbelangrijkste vraag aan mede-eigenaar Carlien Helmink is dan ook: hoe is het met de mensen die voor Studio JUX werken? "Gelukkig relatief goed. Hoewel we in spanning hebben gezeten omdat één werknemer pas na een week kon worden getraceerd, is duidelijk dat iedereen het heeft overleefd. Dat geldt ook voor Wijnand. In de tv-uitzending zaten Jitske en Philippe in Nepal, maar zij werkten tijdens de aardbeving vanuit Nederland en werden vervangen door Wijnand.

Dat er geen slachtoffers onder ons personeel zijn, wil niet zeggen dat ze niet getroffen zijn. Zo zijn zes medewerkers alles kwijtgeraakt: hun woning en al hun bezittingen. En dan heb ik het nog niet over de mensen van de naai- en breiateliers die aan ons leveren. Onder hen zijn ook veel zwaar getroffenen."

220 tenten

Volgens Helmink is de fabriek van Studio JUX redelijk intact gebleven, dat wil zeggen: de waterinstallatie is ingestort en de stroomvoorziening is minder stabiel dan voorheen. Al met al valt de schade voor Studio JUX verhoudingsgewijs mee, het had veel erger kunnen zijn. Helmink vertelt over de activiteiten in de eerste weken na de ramp: "Wat je vooral doet is je eigen mensen traceren en zo snel mogelijk acute hulp verlenen. Dat betekent geld inzamelen voor tenten, medicijnen, tijdelijke woningen voor onze medewerkers en aardbevingalarmen. Inmiddels hebben we zo’n halve ton opgehaald. Daarmee hebben we maar liefst 220 tenten kunnen kopen."

De fabriek zelf kwam na de aardbevingen langzaam maar zeker weer op gang. Helmink: "De eerste weken maakten we vooral hulpgoederen, denk aan plaids en kleding. Deze waren met name bedoeld voor de dorpen rondom Kathmandu, waar veel van onze werknemers vandaan komen. Zo konden ze zelf een bijdrage leveren aan de hulp. Inmiddels zijn we weer redelijk back in business en bereiden we de zomercollectie voor 2016 voor. Uiteraard hebben we extra oog voor de werknemers. Als ze er behoefte aan hebben kunnen ze wat later komen of wat eerder van het werk vertrekken. Natuurlijk praten we ook veel met ze over de ramp."

Win-win

Los van de aardbevingen was en is Studio JUX nog steeds druk bezig met de uitbreidingsplannen waar in de tv-aflevering over gesproken werd. Helmink: "We zijn vooral aan het kijken naar de toekomst voor de fabriek en die voor het merk. Wellicht dat we fabriek en merk gaan scheiden. Dat zou inhouden dat de fabriek in Nepal verder gaat als zelfstandig functionerende unit, die minder afhankelijk is van ons als merk. Zij kunnen zich dan – met lokaal management in plaats van Westers management – ook gaan richten op andere merken, dat is goed voor hun continuïteit. Daarnaast zouden ze andere units aan de fabriek kunnen toevoegen, zoals een breiatelier. Op onze beurt zouden wij meer energie kunnen steken in het verkrijgen van een grotere impact van ons merk."

Het geschetste model biedt volgens Helmink alle partijen veel kansen: "In Nepal kwamen er dagelijks mensen aan de deur die op zoek waren naar werk. Als de fabriek zich zou kunnen uitbreiden, zouden die mensen aan een baan kunnen komen. Voor Nederlandse merken zou het ook een goede ontwikkeling zijn. We hoorden zo vaak van merken dat ze graag duurzaam zouden willen produceren, maar nog geen goede mogelijkheid hadden gevonden. Dit zou zo’n mogelijkheid kunnen zijn. Voor ons maakt het echt niet uit of alleen kleding van ons merk nu in die Nepalese fabriek wordt geproduceerd of dat ook andere merken daar vandaan komen. Het gaat ons er vooral om dat zo veel mogelijk kleding op een eerlijke manier wordt gemaakt.