Gerenoveerde computers helpen Tanzania vooruit

article
published at 23-11-16, by Grensverleggers Redactie

Oude Nederlandse computers worden in Tanzania dankbaar ontvangen. Een verhaal over beter onderwijs, meer banen en een grote sociale impact. En over een rondrijdende hufterproof computercontainer met zonnecellen.

Corruptie? Steeds minder te vinden in Tanzania! Met dank aan een overheid die daar streng op toeziet. Maar eerlijk is eerlijk: wie wil ondernemen in Tanzania krijgt meestal te maken met de aanvoerhavens van Kenia. En dat is een ander verhaal. Toch zegt dit iets over de aantrekkingskracht van het Afrikaanse land Tanzania. Het Nederlandse ICT-bedrijf Arrow Value Recovery doet er daarom met plezier zaken. In samenwerking met de NGO Close the Gap verkopen ze gerenoveerde computers aan het bedrijf Affordable Computers & Technology for Tanzania (ACTT). Close the Gap en ACTT zorgen er samen voor dat deze computers op scholen terechtkomen voor onderwijs. En, minstens zo belangrijk, dat ze uiteindelijk niet op de vuilnishoop belanden, maar in een recycleproces.

Recyclingindustrie

Jop Blom, naar eigen zeggen een van de eerste social entrepeneurs in Nederland, is oprichter van Behold. In opdracht van Arrow en met behulp van een IMVO-voucher onderzocht hij de samenwerking tussen Arrow en ACTT. Wat zijn de risico’s, wat zijn de kansen, wat is de betekenis voor Tanzania?

Corruptie mag dan geen groot risico zijn, elektronisch afval is dat wél. Blom: “E-waste is misschien wel het grootste risico van dit project. Er is in Tanzania geen wetgeving over hoe om te gaan met onbruikbare computers. Arrow, Close the Gap en ACTT nemen daarom zelf maatregelen. Ze verzamelen niet alleen oude computers, maar recyclen ze ook. Door het optuigen van zo’n recyclingindustrie helpen ze het milieu en creëren ze extra banen in het land. Van iets negatiefs - afval - maken ze iets positiefs - werkgelegenheid. Daarnaast zetten ze druk op de overheid om wetgeving te maken die dit goed regelt.”

Hufterproof

Het grote doel van de samenwerking is zo veel mogelijk Tanzanianen toegang te geven tot ICT, want ICT geeft weer toegang tot kennis en informatie. Op dit moment heeft slechts 5 procent van de Tanzaniaanse scholen toegang tot ICT. Het is wel duidelijk waar de kansen liggen. Blom: “Er kunnen nog veel meer scholen worden voorzien van ICT-middelen. De digitruck is een innovatief mobiel klaslokaal dat nu voor dat doeleinde wordt ingezet. Een digitruck is een soort hufterproof container vol computers en voorzien van zonnecellen. Bedoeld om ook de afgelegen gebieden in Tanzania, waar niet of nauwelijks toegang tot elektriciteit is, te voorzien van ICT.”

Meer ICT betekent volgens Blom automatisch ook meer banen. “Als de toegang tot ICT eenmaal goed is geregeld, volgen er ook meer digitale banen. En dat geeft zo veel mogelijkheden voor mensen in Tanzania. Nu worden ze later vooral boer of taxichauffeur, maar dankzij ICT gaat een wereld voor ze open. Belangrijk is de Tanzanianen op te leiden voor dergelijke banen.”

Investeren is waardevol

Vraag is, wat betekenen die computers nu écht voor Tanzania? Hoe bereken je het effect op bijvoorbeeld het onderwijs en eventuele banen die daar uit voortkomen? En leidt het tot hogere salarissen en meer bestedingen in Tanzania, en dus tot een betere economie? Blom: “Aan zulke complexe berekeningen kleven veel voorbehouden. Ook zijn ze gebaseerd op beschikbare informatie. Zo’n Digitruck biedt bijvoorbeeld in de toekomst betere kansen. Maar we kwamen toch tot een SROI-cijfer (Social Return On Investment) van 1,345. Dat betekent dat elke geïnvesteerde shilling (munteenheid Tanzania, red.) 1,345 shilling aan sociale waarde oplevert. Relatief laag door de nu nog hoge ontwikkel- en pilotkosten, maar altijd nog hoger dan de investering. Dat cijfer toont wat ons betreft hoe waardevol investeren in Tanzania is.”

Foto: Andrew McConnell, Panos Pictures