“Een prettige werkomgeving vergroot de loyaliteit en productiviteit”

article
published at 14-07-15, by Grensverleggers Redactie

‘Wij bieden een aantrekkelijke werkomgeving’. Zo luidt een van de ambities van de Grensverleggers in de maritieme sector. Rederij Flinter wil die ambitie graag waarmaken. Waarom eigenlijk? En hoe?

“Om succesvol te kunnen zijn in wat we doen,” zo omschrijft Crewing Director Monica Milcoveanu de reden waarom Flinter een aantrekkelijke werkgever wil zijn. “Wij beschikken over een moderne vloot met multi-purpose- en containerschepen. In een snel veranderende maritieme markt willen wij onderscheidend blijven. Dat kan alleen als je je klanten op de juiste manier tegemoet komt. En dat kan alleen met personeel dat van hoge kwaliteit is, zowel het personeel op zee als dat aan land. Werven van dergelijke werknemers gaat eenvoudiger als je ze een aantrekkelijke werkomgeving te bieden hebt.”

What’s up?

Milcoveanu heeft voorbeelden te over hoe Flinter dat in de praktijk brengt. Een interessante: goed luisteren naar je medewerkers. “Echt aandachtig luisteren doen we op tal van manieren. Sowieso kennen we een systeem waarbij elke medewerker eens per drie maanden in een speciaal gesprek met zijn leidinggevende ideeën kan spuien en feedback kan geven. Zodat hij of zij echt kan meedenken met de organisatie. Iets anders is het jaarlijkse zogeheten ‘what’s up?’-gesprek dat de directie voert met het personeel. In deze open discussie worden alle zorgen en vragen van de medewerkers besproken. Weer een ander voorbeeld van ‘two way’-communicatie zijn de seminars die we tweemaal per jaar organiseren. Daarin bespreken we met ons personeel de processen en procedures die wij hebben ontworpen. We willen weten of deze ook in werkelijkheid bruikbaar zijn. Onze medewerkers zijn de beste reality check die mogelijk is en met hun feedback kunnen wij waar nodig aanpassingen doen.”

Zorg voor familie

Uniek is ook Flinters zelf ontwikkelde e-learningsysteem. Milcoveanu: “Veiligheid is in de maritieme sector cruciaal, en training op dat gebied dus essentieel. E-learning biedt daarbij toegevoegde waarde. Tot slot wil ik nog noemen de focus die wij leggen op het welzijn van onze zeevarenden, en op die van hun familie. Veel van onze zeevarenden komen uit Indonesië en de Filippijnen, en zeker in die culturen is familie erg belangrijk. Niet alleen organiseren wij allerlei ontmoetingsmogelijkheden voor de hele familie, zoals kerstfeesten, maar ook werken we aan de optie dat de medewerkers aan boord online betalingen kunnen doen. Op dit moment is het zo dat betalingen door middel van overschrijvingen verlopen via de kapitein, daar is een hele procedure voor. Online bankieren aan boord zorgt ervoor dat de kapitein ontlast wordt, maar vooral dat de betreffende medewerker meer controle heeft over zijn financiën en veel sneller betalingen kan doen. Een innovatieve oplossing, die ook erg prettig is voor de familie aan land.”

Verschillende invalshoeken

Milcoveanu noemt werknemers uit Indonesië en de Filippijnen. Zo heeft Flinter werknemers uit tal van culturen. Hoe gaat het bedrijf daarmee om? “Wij zien culturele verschillen echt als toegevoegde waarde voor een succesvol businessmodel. Sommige mensen hebben, bijvoorbeeld door vooroordelen, een weerstand tegen andere nationaliteiten. Wij hebben een enorm multicultureel team en focussen de medewerkers juist op de persoonlijke en professionele vaardigheden van de andere collega’s, ongeacht hun nationaliteit. We hebben immers een gemeenschappelijk doel, en dat kun je alleen bereiken door transparantie, openheid, gelijke kansen en continue communicatie. Flinter ziet enorme voordelen in een multicultureel team: je kunt leren van verschillende achtergronden, je krijgt ideeën en oplossingen vanuit verschillende invalshoeken!”

Aanpassen en innoveren

Als je een aantrekkelijke werkomgeving wilt bieden, moet je ook weten en meten of je daarin slaagt. Flinter houdt elke twee jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Milcoveanu: “Bij het laatste onderzoek gaven de medewerkers ons een totaalscore van 7,7. Hiermee wonnen we de ‘best performing organisation Employee Experience Award’ van Integron in de categorie Transport en Logistiek. We zijn uiteraard erg trots, maar het zorgt er ook voor dat we extra verantwoordelijkheid dragen om een goede werkgever te blijven. Op onze lauweren rusten is er dus niet bij.” Goed werkgeverschap is volgens Milcoveanu altijd belangrijk, niet alleen in de maritieme sector. “Een prettige werkomgeving vergroot de loyaliteit en productiviteit van je personeel. Daarnaast verlaagt het de kosten van bijvoorbeeld werving en selectie, omdat veel personeel voor langere tijd wil blijven.”

Uitdagingen zijn er echter ook volop om aantrekkelijk te blijven in de maritieme sector. Voor Flinter geldt bijvoorbeeld dat de offshore-concurrentie onder meer hogere lonen biedt. Milcoveanu: “Ik zie dat om eerlijk te zijn helemaal niet als uitdagingen. De organisatie die zich snel aanpast aan veranderingen in de markt, en innovatief bezig is, trekt uiteindelijk aan het langste eind. En aanpassen en innoveren doen we bij Flinter continu!”

Meer over de ambities van de maritieme sector.