Een MVO-kijkje in een cruiseschip

article
published at 17-10-16, by Grensverleggers Redactie

Een cruiseschip spreekt tot ieders verbeelding. Het is groot en mooi en doet exotische bestemmingen aan. Maar ook zijn er de nodige MVO-kwesties. Van zwaveluitstoot tot pingpongballen en afvalverwerking. Sibrand Hassing van de good old Holland America Line vertelt over problemen en oplossingen aan boord.

Het is maar een anekdote, benadrukt Sibrand Hassing (Director Fleet Operations Europe van de Holland America Line) vooraf. Maar toch een veelzeggende, die de gevoeligheid van het onderwerp MVO op cruiseschepen duidelijk maakt. “Bij ons kun je pingpongen aan boord van een cruiseschip. Er was eens een passagier die per ongeluk een balletje overboord sloeg. Door een andere passagier werd daar vervolgens een verontwaardigde opmerking over gemaakt. Zo’n balletje is natuurlijk van plastic, en plastic in zee is een groot probleem. Wat wij in zo’n geval doen? Als het even kan dat plastic uit het water halen. En sowieso een melding doen. In dit geval hebben wij het ‘ongelukje’ aan de havenautoriteiten gemeld.”

Zwarte rook

Er zijn nogal wat issues waar een cruiseschip mee te maken heeft. Hassing: “De grootste uitdaging is het milieu. Dat geldt niet alleen voor ons of andere cruiserederijen, maar voor de hele scheepvaartsector. Die ligt onder een vergrootglas. Deze zomer was er bijvoorbeeld een cruiseschip dat in de haven van Rotterdam aanmeerde, overigens geen schip van ons. Wat viel iedereen op? De zwarte rook die uit de pijp van dat schip kwam. Hoe kan dat nou, werd er gezegd, met mijn auto mag ik de milieuzone van Rotterdam niet in, waarom mag zo’n cruiseschip dan wel vieze rotzooi uitstoten? Dat schip voldeed gewoon aan de strenge IMO- en EU-milieuregels die voor de gehele zeevaartsector gelden, zo ook op het gebied van brandstof en gebruikte technologieën.”

World's most Ethical Company

Hoe ga je daar als cruiserederij mee om? Dat je sowieso keurig aan alle strenge regels voldoet, maar dat dat in de ogen van de buitenwereld niet genoeg is? Hassing: “Wij bij de Holland America Line (HAL) hebben besloten er nog een schepje bovenop te doen om dit soort incidenten waar mogelijk te voorkomen. Met andere woorden: meer doen dan de regels volgen.” Mede hierom is HAL door het toonaangevende Ethisphere Institute voor de vijfde achtereenvolgende keer uitgeroepen tot een van World's most Ethical Companies.

Scrubbers

Een van die vooruitstrevende maatregelen heeft te maken met zwavelemissie. Hassing: “De regels daarvoor zijn aangescherpt. De olie van een schip mag niet meer dan 0,1 procent zwavel bevatten. Wij gebruiken nog steeds zware olie op onze schepen, maar passen nieuwe technologieën toe die de zwavel uit de olie verwijderen. Dat zijn Excaust Gas Cleaning Systems (EGCS), vaak scrubbers genoemd. Hierdoor halen we de zwavelnorm met gemak. Bijkomend voordeel is dat deze systemen nog meer filters bevatten, die ook andere vervuilende stoffen uit de uitlaatgassen halen. Zoals zware metalen en fijnstof.”

Een drijvend dorp

Een cruiseschip is net dorp. Waar duizenden mensen leven, recreëren, water gebruiken en voor afval zorgen. “Goed omgaan met water is een gedeelde verantwoordelijkheid van HAL én de passagiers. Technisch kunnen wij veel doen om watergebruik te beperken. Zo is elke hut uitgerust met een waterbesparende douchekop. En we hebben toiletten die bijna geen water gebruiken.

Daarbij komt dat wij – in tegenstelling tot bijvoorbeeld vrachtschepen – continu meegaan met de technologische innovaties van deze tijd. Om de zoveel jaar worden de hutten namelijk helemaal aangepast. Dan kijken we naar wat de meest energiezuinige verlichting van dat moment is, en wat de meest efficiënte airco-installatie is.

Neemt niet weg dat ook de passagier een grote verantwoordelijkheid heeft. Hij is het immers vooral die het water gebruikt.” Om de gasten daarbij te ondersteunen laat HAL in het introductiefilmpje dat op de tv’s in de hutten wordt vertoond, zien onder meer hoe je zuinig met water kunt omgaan.

Afval

Ook op het gebied van afval worden de passagiers ‘opgevoed’. Hassing: “Zij kunnen met eigen ogen zien hoe wij het afval op een speciale plek aan boord verwerken. Ze zien hoe al het blik samengeperst wordt, hoe het papier gebundeld wordt, hoe het glas kapotgeslagen wordt om goed verder te kunnen verwerken. Zo hopen we ze bewust te maken van het belang van afvalscheiding.”

Deze afvalstromen betekenen een even grote impact voor de bestemmingen die de cruiseschepen aandoen. “Die worden belast met het afval van een groot schip. Gelukkig zijn daar goede afspraken over gemaakt. Zodat we bijvoorbeeld de kleinere Caribische eilanden niet confronteren met de voor hen grote afvalstroom van een cruiseschip.”

Op de plaatsen waar het afval wél mag worden afgegeven, is HAL bezig met een volgende stap in de verduurzaming van zijn bedrijfsvoering. Hassing: “Nu geven we dat afval af aan vuilniswagens die het verder verwerken. Maar hoe weten we of dat op een goede manier gebeurt?"

Toekomst

"Wij willen meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor de hele keten. Vandaar dat we strenger worden op bijvoorbeeld vergunningen en certificaten van de afvalverwerkende partijen. Aan de andere kant proberen we de hoeveelheid afval te verminderen door afspraken te maken met leveranciers. Neem bakolie als voorbeeld. Vroeger kregen we die in vaten van een kleine 20 liter, nu gaat dat in bulkverpakkingen van 1000 liter. Dus minder verpakkingsafval.”

Zo zijn er meer toekomstige uitdagingen voor HAL. “Luchtemissie blijft iets waar we continu aandacht voor hebben. Net als het lozen van afvalwater. Hoewel we daar al flinke stappen hebben gezet. Sterker, we lozen bijna helemaal niets meer. En dat kleine beetje dat we wel mogen lozen, is zwaar gefilterd. Je zou dat gefilterde afvalwater bij wijze van spreken kunnen opdrinken…”