Kennis delen met je concurrenten

article
published at 11-11-14, by Grensverleggers Redactie

“Zo’n 80 procent van de handelaren vindt prijs en volume belangrijker dan duurzaamheid. De prioriteiten bij hen liggen anders. Ze zien het nut van maatschappelijk verantwoord ondernemen te weinig in.”

Aan het woord is Kees Rijnhout, Ambassador van Jaguar, The Fresh Company, een bedrijf op het gebied van inkoop, verkoop en supply chain management van groente en fruit uit overzeese gebieden. Anders dan veel andere handelaren in de tuinbouwsector, heeft Jaguar een duidelijke focus op duurzaamheid. Omdat Rijnhout gelooft in de bijdrage die dat kan leveren aan een betere wereld. Maar er is meer. Rijnhout: “Ik ben er heilig van overtuigd dat de consument van de toekomst vraagt om een duurzaam product. Een product móét op een gegeven moment duurzaam zijn, anders krijg je het niet verkocht. Kortom: groen is poen. Ik ben tenslotte ook ondernemer om geld te verdienen. Voor een handelaar is duurzaamheid essentieel.”

Milieubewust teelt

Jaguar heeft het ISO 14001 Milieucertificaat gehaald en het IDH Milieuconvenant mede ondertekend. Belangrijke stappen, maar tamelijk abstract. Veel concreter is het project ‘Milieubewuste teelt’ dat Jaguar in Zuid-Afrika heeft opgezet en dat het mogelijk in meer landen gaat uitvoeren. Rijnhout: “Onze leveranciers in Zuid-Afrika telen voor ons nu druiven en sinaasappelen die aan de strenge eisen van Milieukeur voldoen.

Dat betekent onder meer dat deze fruitsoorten sociaal verantwoord zijn geproduceerd. Dus zonder kinderarbeid, met betaling aan de arbeiders conform CAO, et cetera. Daarnaast is er sprake van een sterk verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen. Let wel, de producten zijn dus niet helemaal biologisch geteeld. Dat is namelijk moeilijk te realiseren bij overzeese producten. Er is dan snel sprake van verrotting van vruchten.

Een ander voorbeeld van een eis waaraan de Zuid-Afrikaanse producten moeten voldoen is het verminderde watergebruik. Minder water per kilo sinaasappelen. Dat realiseren we onder andere door bodemverbetering en het kweken van vissen, die weer goed zijn voor de verrijking van het water. Allerlei zaken die veel misgaan bij leveranciers, proberen we met dit project te verbeteren.”

Captains diner

Kortom, waar veel handelaren (overigens volgens Rijnhout zeker niet alle) tekortschieten op duurzaamheidsgebied, is Jaguar voorloper in de sector. Toch doet Jaguar pogingen om de kloof te dichten, om andere bedrijven te wijzen op het belang van duurzaamheid. Rijnhout: “Een tijdje terug hebben we bijvoorbeeld een captains diner georganiseerd voor CEO’s van de top 20 van de bedrijven uit onze sector. Er kwamen er maar liefst 19 opdagen. Wij, maar ook directeuren van het CBL en Friesland Campina, hebben op die avond uitgelegd hoe wij aankijken tegen duurzaamheid.

Delen van kennis is in mijn ogen van wezenlijk belang om de houding van andere handelaren te veranderen. Uit het oogpunt van concurrentie lijkt dat misschien spannend, maar als voorloper zijn wij alweer toe aan vervolgstappen op duurzaamheidsgebied. Concurrenten volgen nu misschien ons spoor, maar dat vinden we helemaal niet erg. Sterker nog, dat willen we juist, om het proces in de keten te versnellen. Hoe meer handelaren duurzaam gaan werken, hoe sneller we een betere wereld hebben met z’n allen.”