DE FAO BEKENT KLEUR! En die is Groen

article
published at 21-05-15, by Michaël Wilde

Groot en vooral goed nieuws vanuit Rome: FAO heeft zich op een zeer positieve manier uitgesproken over de biologische landbouw. De voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties heeft namelijk glashelder verklaard dat als het gaat om onze bodem, biologische landbouw de oplossing oftewel de “SOILution” is.

Tegelijkertijd nemen ze afstand van grootschalige intensieve landbouw. Waarom is dit zulk groot nieuws? Omdat de FAO, net als de meeste andere V.N. organisaties, tot nu toe niemand voor het hoofd wilde stoten en vooral de harmonie wilden bewaken. Dat deze organisatie zich nu zo nadrukkelijk uitspreekt voor biologisch en een aantal andere vormen van duurzame landbouw, is niet alleen bijzonder, maar vooral gedurfd en noodzakelijk !

Voor wie het nog niet weet, 2015 is door de FAO uitgeroepen tot het internationale jaar van de bodem. In deze context luidt men een aantal verschillende noodklokken.

  • Iedere minuut verliezen wij het equivalent van 30 voetbalvelden vruchtbare landbouwgrond.
  • Inmiddels zijn een derde van de bodems uitgeput.
  • Als wij zo door gaan hebben over 60 jaar geen vruchtbare bodem meer over.
  • Dat is een probleem als je beseft dat meer dan 95% van ons voedsel van de bodem komt.

Verder gebruikt deze belangrijke V.N. organisatie haar netwerk en invloed om boeren over de hele wereld te motiveren om “het anders te doen” en veel beter te zorgen voor de kwetsbare bodem. Technieken die worden aangeraden zijn o.a. Agro ecologie, “Agroforestry”, “Conservation Agriculture”, “Zero Tillage” en Biologische Landbouw.

Ik ben erg blij dat de FAO lef toont en kleur bekent want biologisch is veel meer dan alleen het gebrek aan pesticiden en andere chemische troep. Het is een vorm van landbouw waarbij men samenwerkt met de natuur in plaats van dat men de natuur probeert te bestrijden. Het is een positieve benadering als het gaat om het produceren van vitale en gezonde gewassen waarbij men nadrukkelijk zorg draagt voor de bodem.

Goed nieuw dus voor iedereen die deze duurzame vorm van landbouw een warm hart toedraagt, maar vooral goed nieuws voor de miljoenen boeren die, dankzij de FAO, nu meer en meer zullen beseffen dat zorg voor de aarde op de langere termijn veel meer (figuurlijke en letterlijke) vruchten zal afwerpen!Set up by
Communicatie & Duurzaamheids Manager

Join the talk