Coalitie voor Duurzame stedelijke ontwikkeling groeit snel

article
published at 25-09-14, by Monique Boere

Op twee september is de samenwerking tussen MVO Nederland en het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie beklonken. Hiermee wordt duidelijk dat stedelijke ontwikkeling een thema is dat vanuit verschillende hoeken wordt aangegrepen. Gezamenlijk werken we in de komende jaren aan een Nederlandse bijdrage aan transitie naar duurzame steden wereldwijd.

MVO Nederland werkt hierbij samen met een achterban van ondernemers uit verschillende sectoren die allen werken aan of op zoek zijn naar een duurzame business case.

Voor MVO Nederland staat verantwoord zaken doen daarbij centraal en in de coalitie van bedrijven die met projecten actief is in steden als Bandung; Indonesië, Accra; Ghana of Medellin; Colombia wordt het streven naar de meest duurzame, integrale oplossingen voor de grote uitdagingen van snel groeiende steden onderschreven.

Het thema stedelijke ontwikkeling blijft ook op andere plaatsen niet onopgemerkt, de Nederlandse overheid richt zich steeds vaker op het thema in plaats van te kiezen voor een sectorale aanpak zoals energie of water. In de stad komt alles samen.

De uitdaging voor de komende tijd wordt om ook andere partijen die zich storten op het thema bij elkaar te krijgen en gezamenlijk de Nederlandse aanpak (Sustainable Delta Approach) vorm te geven en over de grens onder de aandacht te brengen.

Marjolijn Wilmink, sectormanager stedelijke ontwikkeling: “Door gezamenlijk alle voorbeelden van Nederlandse know-how en kunde te presenteren en te verbinden en nieuwe initiatieven te ondersteunen en te stimuleren, zwengelen we de transitie aan op weg naar duurzame, leefbare steden wereldwijd.”

The post Coalitie voor Duurzame stedelijke ontwikkeling groeit snel appeared first on Grensverleggers in stedenbouw.