Brillen voor Bangladesh

article
published at 22-02-16, by Grensverleggers Redactie

Goede arbeidsomstandigheden staan niet echt hoog op het prioriteitenlijstje van looierijen in ontwikkelingslanden. In Nederlandse ogen althans. Hoog tijd dat daar verandering in komt, vinden de Nederlandse chemiebedrijven Smit & zoon en Stahl.

"Als iemand in de nabije toekomst googelt op 'leer', moet hij producten te zien krijgen die op een duurzame manier geproduceerd zijn. Dat is onze ambitie. Daarmee bedoelen we nadrukkelijk producten die zijn gemaakt met aandacht voor de mens.

Egbert Dikkers, Leader Innovation & Sustainability bij Smit & zoon, vertelt over verantwoordelijkheid nemen voor menswaardige arbeidsomstandigheden in de leerindustrie samen met Stahl, een ander chemiebedrijf. “Wij vinden het ontzettend belangrijk dat alle ketenpartijen veilig met chemicaliën werken. Vanuit het IMVO Netwerk Leer van MVO Nederland maken wij ons daar hard voor.”

Gezondheidsrisico’s

Twee industry leaders die zich zo druk maken om veilig werken met chemicaliën, waarom eigenlijk? Dikkers: “In heel veel landen wordt nog onveilig gewerkt. In Bangladesh, India en Pakistan bijvoorbeeld lopen werknemers soms op blote voeten door de fabriek, dwars door afvalwater, zonder bescherming. Voor hen is dat normaal. Wij vinden dat bij écht duurzaam geproduceerd leer ook voor de mensen in die fabrieken aandacht moet zijn. Vandaar dat wij hameren op het gebruik van beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsschoenen, veiligheidsbrillen, stofmaskers en oorbescherming.”

Hoe gaan Smit & zoon en Stahl hun doel bereiken? Dikkers: "Om te beginnen zijn wij druk bezig het bewustzijn bij onze eigen mensen en ons agentennetwerk te vergroten. Door middel van vooral voorlichting. Zij moeten wereldwijd een voorbeeldrol vervullen. Dat wil zeggen dat we van ze verwachten dat ze zelf waar nodig persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken en met anderen het gesprek daarover aangaan. Als onze eigen medewerkers en de mensen uit ons agentennetwerk begrijpen waar het om gaat, is het tijd voor de volgende stap: de eigenaren en arbeiders van de looierijen.”

Intrinsieke motivatie

Dat wordt nog een hele klus, omdat Smit & zoon en Stahl in looierijen minder invloed kunnen uitoefenen dan in hun eigen organisaties. Daarbij komt een ander probleem: de arbeiders hebben vaak andere prioriteiten. Dikkers: “Hun primaire belangen zijn vooral om vandaag een inkomen te hebben om familie morgen te kunnen onderhouden. Voor duurzaamheid en veilig werken is nog te weinig aandacht. Wij proberen deze mensen toch mee te krijgen door gesprekken met ze aan te gaan, workshops te geven, discussies te starten. Wanneer dat niet lukt, dan is extrinsieke motivatie een goede optie.

Dat wil zeggen dat wij dan alleen nog inkopen bij looierijen die hun arbeidsomstandigheden op orde hebben. Hiervoor is nationale en internationale wetgeving nodig, net als druk vanuit modemerken, die eisen moeten stellen. Wij zetten nu dit onderwerp bij allerlei relevante organisaties, zoals de Leather Working Group en brancheorganisatie TEGEWA, hoog op de agenda.”

Hoe zit het ten slotte met de prijs van de persoonlijke beschermingsmiddelen, is die niet te hoog? Dikkers: “Nee, wij vinden dat de kosten van veiligheid onderdeel moeten worden van de kostprijsopbouw voor de productie van leer. En dat aan de andere kant de kosten die het resultaat zijn van onveilig werken beter inzichtelijk gemaakt moeten worden. Wij stellen persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking als promotiepakket bij de voorlichting. Het is aan de looierijen zelf om de stap te zetten naar een investering in veiligheid.”Set up by
Leader Innovation and Sustainablity
Communicatiemanager bij Stahl

Join the talk