Aan de communicatie kan het niet liggen...

article
published at 04-11-14, by Maarten Verbruggen

Als je in Bangladesh instructies geeft aan medewerkers, heeft de ervaring geleerd dat je zo specifiek mogelijk moet zijn, en geen ruimte moet laten voor eigen interpretaties.

Bijvoorbeeld toen we vroegen om op de zijkant van de Power Shop een aantal logo’s aan te brengen. Een overijverige schilder was van harte bereid dit netjes aan te brengen, en om geen misverstanden te kunnen laten bestaan heeft meneer de schilder deze instructie gekregen:

Dat is duidelijk toch?

Maar, wat schetst onze verbazing, de instructie is letterlijk, maar dan ook absoluut letterlijk opgevolgd. Het resultaat was als volgt:

Nu kunnen we meneer de schilder er niet van beschuldigen dat hij iets fout heeft gedaan, want hij heeft echt letterlijk opgevolgd wat er was gevraagd...

Wie moest er nou ook al weer iets leren...?

P.S. Voor zij die het nu echt nog niet snappen: dit was de bedoeling:

Ter info:

In het kader van onze MVO activiteiten werken we in Bangladesh samen met de Stichting 1WE uit Amersfoort.  In de praktijk betekent dat dat als wij een zonnepaneel verkopen in Nederland, er een donatie wordt gedaan voor een kansarm gezin in Bangladesh.

1WE is tevens begonnen met het opzetten van een Power Shop voor het ontwikkelen van talent. Klik hier  voor meer info. Uiteraard zijn we daar nauw bij betrokken, en zoals te verwachten was brengt dat ook de nodige uitdagingen met zich mee...