3 stappen naar een gezonde bodem

article
published at 04-12-14, by Grensverleggers Redactie

Het telen van fruit zit Henk Nelisse in de genen. Hij kent de emoties en gevoelens van telers. Nelisse is nu Operational Director bij Total Produce B.V. In zijn functie wil hij een brug slaan tussen fruittelers en commercie. Daarbij kijkt hij nadrukkelijk naar het belang van beide groepen. Het thema ‘bodemvruchtbaarheid’ is dan ook op zijn lijf geschreven.

“Door het langdurig gebruik van kunstmest en pesticiden zijn de grenzen voor de bodem bereikt. De bodem is de bron van het gewas en is in belangrijke mate mede bepalend voor de kwaliteit van het product. Zodra er sprake is van bodemmoeheid gaat dat ten koste van de kwaliteit van het gewas. En dus uiteindelijk ten koste van de teler en van ons bedrijf. Het is heel simpel: de bodem moet weer gezond worden.”

Bewustwording

Op weg naar een gezonde bodem onderscheidt Nelisse drie stappen. Stap 1: bewustwording binnen het eigen bedrijf. “Ik kan zelf wel vinden dat bodemverbetering nodig is, maar om echt verandering te realiseren moet heel het bedrijf daarachter staan. Je moet dus altijd beginnen met je eigen organisatie en zorgen dat iedereen doordrongen is van het belang van een verbeterde bodem. Dat is inmiddels gelukt, mijn collega’s zijn overtuigd van de verantwoordelijkheid die wij als organisatie hebben. Hoe ik dat heb gedaan? Onder meer door gebruik van data. In de afgelopen jaren heb ik de gegevens van gewas- en bodemkwaliteit vastgelegd in een database. Hierdoor kan ik eenvoudig aantonen dat de bodem in de laatste decennia enorm in kwaliteit is achteruitgegaan.”

Goede partners

Toen de bewustwording van heel Total Produce B.V. een feit was, ontwikkelde het bedrijf een strategie om bodemverbetering te bereiken. Het werd tijd voor stap 2: de zoektocht naar juiste partners. Nelisse: “Voordat we namelijk iets met de telers kunnen bereiken, moeten we hen eerst iets concreets te bieden hebben, een duidelijk verhaal. En daar hebben wij anderen voor nodig om kennis te kunnen bundelen. Wij zijn nu in het stadium beland dat we om tafel zitten met verkopers van chemische en organische gewasbeschermingsmiddelen. Maar ook met kennispartners die alles afweten van bodembemesting en de toepassing van bijvoorbeeld compost. Samen met al deze partijen willen wij een duidelijk aanbod formuleren voor de telers.” Als dat rond is, volgt stap 3: het selecteren, benaderen en overtuigen van de telers. Nelisse: “Dat is volgens mij de minst moeilijke stap. We hebben een groot wereldwijd netwerk van telers met wie we een goede relatie hebben. Ik voorzie hier dan ook geen problemen.”

Succesfactoren

Volgens Nelisse komt het wel goed met het formuleren van een concreet aanbod aan de telers en het overtuigen van hen. Wil dat dan automatisch zeggen dat het wel goed komt met bodemverbetering? Nelisse: “Nee, dat hangt af van verschillende factoren. Zo moet eerst duidelijk worden of ons aanbod ook echt een significante bijdrage levert aan het milieu. Daarnaast is een kritische succesfactor of het de telers financieel ook iets gaat opleveren. En tot slot: krijgt de consument uiteindelijk ook een veiliger product? Op dat soort vragen moeten we eerst een bevredigend antwoord hebben.” Als test wil Total Produce B.V. het komende jaar 5 pilots uitzetten in 5 verschillende gewassen. Om te beginnen in Honduras. Nelisse: “Daar worden onze meloenen geteeld. De afvalstoffen van de productie werden altijd weggegooid. Wij gaan bekijken of deze stoffen op een handige manier kunnen worden omgezet in organische meststoffen, die als voedingstoffen voor de meloenen kunnen worden gebruikt. Dit ter vervanging van het gebruik van kunstmest.”

Wat levert het op?

Total Produce B.V. is een importeur van overzees fruit. Met andere woorden: de import van fruit moet wel iets blijven opleveren. Waarom dan al die inspanningen voor bodemverbetering? Nelisse: “Wij helpen graag mee de wereld te verbeteren, zodat deze leefbaar blijft voor nieuwe generaties door respect te hebben voor milieu en biodiversiteit. Gewasbescherming is een cruciaal onderdeel van de eisen op het gebied van voedselveiligheid in Europa. Door mee te helpen aan bodemverbetering, dragen wij ook een steentje bij aan alternatieve vormen van gewasbescherming, en vermindering in het gebruik van de chemische toepassingen. Op die manier kunnen wij weer kwalitatief beter en veiliger fruit op de markt brengen.”