05 April 2018, 13:30 - 18:00. Utrecht, Free

Handelsmissie naar Zuid Afrika: biomassa valorisatie en circulaire economie

event
Handelsmissie naar Zuid Afrika: biomassa valorisatie en circulaire economie

05 April 2018 13:30 - 18:00

published at 09-03-18, by Monique Boere

Voor ondernemers die activiteiten hebben in de circulaire afval economie of werken in agrofood- of landbouwsector is er een handelsmissie naar Zuid Afrika, Kaapstad. Van 21 tot 25 mei 2018. Op 5 april is er een (gratis) informatiedag in Utrecht.

De Rijksdient Voor Ondernemend Nederland (RVO) en Rijkswaterstaat slaan de handen ineen voor een missie “Biomass Valorisation & Circulair (construction waste) Economy Western Cape, South Africa”.  De missie is onderdeel van een samenwerking met de organisatie Green Cape, een lokale partner met veel marktkennis en goede match making capaciteiten.

Voor wie?

De missie is gericht op bedrijven die actief zijn met of interesse hebben in:

  • Residuen en afval uit de agrosector en verwerking: verwaarden van biomassa.
  • Circulaire economie en circulair afval, met focus op bouw-  en sloopafval (specifiek kennis & expertise/Systemen&processen/Technische expertise).

Waarom Zuid Afrika?

  • 56 miljoen inwoners;
  • Eén van de grootste economieën van Afrika;
  • Toenemende vraag naar biomassa valorisatie en afvalverwerkingstechnologie.

Achtergrond

Wil je je alvast inlezen? Bekijk het Waste Economy Market Intelligence Report 2017. Voor Biogas kan je het rapport Biogas from Solid Waste lezen en voor biobased valorisatie zijn er workshops te volgen.

Informatiebijeenkomst

Meer weten over de geplande missie en de marktkansen in Zuid Afrika? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op donderdagmiddag 5 april in Utrecht.

Agenda

13.30-13.45       Inloop

13.45-14.15       Welkom en introductie van het programma en de missie                                                        

14.15 -14.30      Zuid Afrika Expert

14.30 -14.45      Deelnemend bedrijf deel visie over de kansen

14.55 -16:15      Paralelsessies

Sessie 1: Rondetafelgesprek met meer diepgaande informatie over de markt- en businesskansen  van Biomassa Valorisatie in Zuid Afrika. Mede op basis van de eerder gevoerde inventarisatie door RVO en GreenCape wordt de missie met de bedrijven voorbereid.

Sessie 2: Rondetafelgesprek over Circulaire economie in de bouw, infrastructuur en afval sector met informatie over de markt- en businesskansen, aanvullend op het Market Intelligence report.

16:15 -16:45      Terugkoppeling beide rondetafelgesprekken

16:45 – 17:00     Meer informatie over het programma van de missie

17:00 – 18:00     Netwerken & borrel

Kosten

Aan de informatiebijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Voor deelname aan deze handelsmissie zijn alleen de reis-en verblijfskosten voor uw eigen rekening.

Aanmelden

Meld u voor de informatiebijeenkomst aan vóór 1 april. Dit kunt u doen door aan te melden bij Jeannette van Vugt, Secretariaat Duurzame Energie: secretariaatDEN@RVO.nl

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Jeroen Nagel - Rijkswaterstaat
E: jeroen.nagel@rws.nl / T: 06 15274978



Set up by
Communicatiemanager internationaal MVO