Wie doet met ons mee aan de SDG partnerschapsfaciliteit?

project
published at 27-07-18, by Karen Kammeraat

In mei 2018 lanceerden RVO en MinBuza de SDG partnerschapsfaciliteit. Het doel is om als publiek-privaat partnerschap bij te dragen aan het behalen van de SDGs 2, 8 en 17 in ontwikkelingslanden. Beter werk en inkomen voor vrouwen is een van de thema's in de eerste Call for Proposals.

Wij zijn als Briljante Onderneemster gespecialiseerd in het verder brengen van MKB onderneemsters in ontwikkelingslanden door trainingen en andere assistentie. Uitgangspunt is bij ons altijd talentontwikkeling. De ontwikkeling van vrouwelijke ondernemers is cruciaal voor een gezonde economische en sociale samenleving.

Over de SDG partnerschapsfaciliteit

Met de SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP) draagt het ministerie van Buitenlandse Zaken bij aan het behalen van verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in ontwikkelingslanden:

  • SDG 2 (einde aan honger)
  • SDG 8 (fatsoenlijke banen en economische groei)
  • SDG 17 (partnerschappen voor de doelen)

Dit zijn belangrijke doelen die niet door één partij opgelost kunnen worden. Daarom werkt SDGP met partnerschappen tussen overheid, bedrijfsleven, ngo's en/of kennisinstellingen. Het bundelen van expertise van deze partijen is van grote waarde bij het zoeken naar innovatieve oplossingen voor complexe uitdagingen. Lees meer over de voorwaarden.

Dien jij met ons een voorstel in?

Momenteel zijn we (nog) te klein om de lead te nemen in het indienen van een voorstel bij de SDG partnerschapfaciliteit. We denken dat we met onze expertise en bereik een zeer waardevolle bijdrage leveren aan een publiek-privaat partnerschap. Daarom raken we graag in gesprek met organisaties of bedrijven die van plan zijn in te dienen en die op zoek naar inhoudelijke en praktische invulling van het thema beter werk en inkomen voor vrouwen.

 Add a comment

Do you know some content that suits this challenge? Submit your solution for the futureproof communitySet up by
Initiatiefnemer Briljante Onderneemsters

Do you know a solution for this challenge?

Submit your solution

Join the talk