MVO Nederland zoekt bedrijven voor duurzame productie van jute, vis en schepen in Bangladesh

project
published at 09-10-17, by Futureproof Community

In opdracht van de Nederlandse ambassade in Dhaka gaat MVO Nederland de kansen voor duurzame jute, vis en scheepsbouw in Bangladesh verkennen. De vorm wordt een onderzoeksmissie in de laatste week van november. Interesse in dit land, ben je werkzaam in een van de drie sectoren of ben je importeur? Geef jouw vragen en boodschap mee aan het onderzoeksteam.

Jute

Bangladesh is een belangrijke producent van jute. De Nederlandse overheid wil deze sector graag helpen verduurzamen zodat Nederlandse bedrijven zorgeloos kunnen sourcen uit dit land. De keten kent uitdagingen zoals kinderarbeid en landonteigening. Omdat de herkomst van grondstoffen steeds belangrijker wordt in internationale ketens, is het voor Nederlandse bedrijven van belang om aan te kunnen tonen dat hun keten maatschappelijk verantwoord is.

Vis en scheepsbouw

Dit geldt evenzeer voor het importeren van vis uit dit land. Bangladesh heeft recentelijk de eigen visgronden internationaal vastgesteld en wil de sector verder ontwikkelen. En wel op een schone en eerlijke wijze.

Dit is een mogelijke marktkans voor het Nederlandse bedrijfsleven. Net als voor de scheepsbouwsector.

Nederlandse bedrijven in jute, vis, scheepsbouw gezocht

Graag komt MVO Nederland in contact met Nederlandse bedrijven die gebruik maken van jute als grondstof, met vissers, visimporteurs, visverwerkers en rederijen die in Bangladesh een potentieel handelsland zien of daar al zitten. Wij gaan voor jou aan de slag, verkennen de risico's en de issues, maar vooral ook de kansen voor duurzame business.

Reageren

Interesse? Je kunt op verschillende manieren reageren:

  • Interesse uiten in de resultaten van het onderzoek.
  • Specifieke behoeftes en vragen meegeven aan het onderzoeksteam.
  • Aanbevelingen doen voor vervolgstappen.

Reageer voor half november onder dit item en mail naar: Donna Stolwijk van MVO Nederland, d.stolwijk@mvonederland.nl.

 Add a comment

Do you know some content that suits this challenge? Submit your solution for the futureproof communityThe most recent progress

30 Oct 2019.
Set up by
Projectmedewerker MVO Nederland
Sustainable Challenges
Corporate Director Circular Economy at Noble Environmental Technologies San Diego, USA
Futureproof.community manager
Community manager
CSR-expert & business developer

Do you know a solution for this challenge?

Submit your solution

Join the talk