Masterplan Duurzame Visserij

project
published at 23-03-17, by Auke Hoefnagel

Het innovatieproject Masterplan Duurzame Visserij (MDV) is erop gericht om baanbrekende innovaties te onderzoeken en te realiseren in de Nederlandse visserijsector. Een ecologisch en economisch duurzaam verdienmodel is daarbij het doel. Herstructurering van de visserijvloot is pure noodzaak voor een toereikend verdienmodel dat toekomstbestendig is.Add a comment

Do you know some content that suits this challenge? Submit your solution for the futureproof community